Profielschets nieuwe Commissaris gepresenteerd

Door het afscheid van Wim van de Donk in oktober moet de provincie Noord-Brabant op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning. Daarom is onlangs de profielschets voor een nieuwe Commissaris gepresenteerd. In Brabant hebben we oog voor elkaar, doen we dingen samen en zoeken we dus een commissaris die oog heeft voor anderen. […]

Schriftelijke vragen over megastallen in Asten-Someren

Lokaal Brabant heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de mogelijke komst van twee nieuwe megastallen aan de rand van het dorp in Asten-Heusden. ‘De afgelopen periode kwamen er diverse berichten van verontruste burgers bij ons binnen, die zich ernstig zorgen maken over de gevolgen van de leefbaarheid in […]

Schriftelijke vragen over natuur rond Huize Vredelust in Tilburg

De fractie van Lokaal Brabant heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de natuur rond Huize Vredelust in Tilburg. In 2019 heeft een projectontwikkelaar in de nabije omgeving van dit stuk kwetsbare natuur tientallen oude bomen illegaal gekapt. De gemeente Tilburg geeft aan dat de provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag heeft als het gaat om de kap […]

Statenvergadering 20 maart 2020 vervalt

De plenaire vergadering van Provinciale Staten op 20 maart 2020 vervalt vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In de ochtend staan nog een aantal themabijeenkomsten gepland. Op korte termijn wordt bepaald of deze in aangepaste vorm doorgaan of ook komen te vervallen.

Training Permanente Campagne ’s-Hertogenbosch 16 maart 2020 afgelast

In verband met de maatregelen rond het Corona-virus gaat de training Permanente Campagne van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen in het provinciehuis van Noord-Brabant op 16 maart NIET door. De provincie Noord-Brabant heeft bepaald dat tot en met 16 maart geen bijeenkomsten op het provinciehuis mogen plaatsvinden met meer dan 25 personen.  De training wordt […]