Standpunten

Waar wij voor staan

Standpunten

Nieuws

Onze belangrijkste standpunten

Lokale partijen in het provinciebestuur? Jazeker, dat is het doel van Lokaal Brabant! Lees hier het Verkiezingsprogramma 2023-2027

Lokaal Brabant Verkiezingsprogramma 2023-2027

ECONOMIE

Natuur en milieu

Landbouw

ruimtelijke ordening

jeugd

bestuur

Cultuur & Sport

Mobiliteit

Voor Lokaal Brabant staat de menselijke maat altijd voorop. Onze elf belangrijkste uitgangspunten:

Lokaal Brabant wil:

 • Brabantse politiek van onderop, met oog voor alle Brabanders.
 • Zuinig en doelmatig ruimtegebruik in Brabant.
 • Passende huisvesting voor iedere Brabander.
 • Kleine kernen bereikbaar houden met openbaar vervoer. 
 • Perspectief voor Brabantse boeren en voedselproducenten.
 • Regionale afspraken op energiegebied respecteren.
 • Inzetten op het behoud van een gezonde leefomgeving.
 • De sterke Brabantse economie in stand houden.
 • Ruimhartige subsidie voor Brabantse volkscultuur, erfgoed en breedtesport.
 • Een veilige Brabantse samenleving.
 • Alleen gemeentelijke herindelingen met steun van onderop.