Nieuws

Het laatste Lokaal Brabant nieuws

Standpunten

Nieuws

Schriftelijke vragen over fietspad Maasbrug

Statenlid Wilfred Lauwen van Lokaal Brabant heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het uitblijven van een breed fietspad op de Maasbrug bij Oeffelt-Gennep.Veel streekbewoners mijden op dit moment deze brug omdat zij de...

Nieuwe fractiemedewerker voor Lokaal Brabant

Henny van den Nieuwenhoven is per 1 juni gestart als nieuwe fractiemedewerker bij Lokaal Brabant. Zij gaat samen met Gerben van den Broek proberen om het werk van de vier statenleden van Lokaal Brabant zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Henny werkte eerder ruim...

Verkeerscampagne van start

De campagne 'Noord-Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers' is weer van start gegaan. Deze campagne over snelheidsgedrag binnen de bebouwde kom, die sinds 2010 wordt gevoerd, richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30,50 en 60 km...

Geslaagd symposium in West-Brabant

Samen met AJK West-Brabant hield Lokaal Brabant op 22 juni bij Rijk Zwaan in Fijnaart het symposium Vitaal Platteland West-Brabant. Na een interessante presentatie van René Kuijken over de activiteiten van Rijk Zwaan (iedereen heeft waarschijnlijk weleens groenten van...

Motie GOL – Halve Zolenlijn aangenomen

De fractie van Lokaal Brabant heeft tijdens de Statendag op 24 mei een motie ingediend om te onderzoeken of binnen de plannen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat het mogelijk is de bestaande spoordijk op plaatsen waar nodig te verbreden, de natuur langs...

Motie betaalbare Brabantse warmtenetten

Samen met SP, Partij voor de Dieren en 50 Plus heeft Lokaal Brabant tijdens de Statendag op 24 mei de motie Betaalbare Brabantse Warmtenetten ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Uitnodiging Symposium Vitaal Platteland West-Brabant

Stikstof, schoon en voldoende water, de strijd om grond, een groeiende wereldbevolking en steeds meer boeren die door detoenemende regelgeving vrezen voor de toekomst van hun bedrijf. De agrarische sector is volop in beweging. Dat geldt ook voor West-Brabant. Hoe...

Angela Kuiper en Wilfred Lauwen naar Lokaal Brabant

De Brabantse statenleden Angela Kuiper en Wilfred Lauwen sluiten zich aan bij Lokaal Brabant. Na een aantal gesprekken met de fractie van Lokaal Brabant zien zij voldoende raakvlakken om hun staten werkzaamheden voort te zetten bij deze partij. ‘We hebben de...

Moties Lokaal Brabant aangenomen

Tijdens de behandeling van de Perspectief Nota 2025 in de provincie Noord-Brabant hebben statenleden Hubert Koevoets en Shah Sheikkariem van Lokaal Brabant de moties ‘Vitaal Platteland’ en ‘Bus Rapid Transit’ ingediend.  Beide moties zijn met een ruime...

Bespreking Perspectiefnota 2025

Provinciale Staten bespreken op 5 april de Perspectiefnota 2025. De Perspectiefnota bevat het meerjarig financieel perspectief en financieel kader, inclusief afweegbare ruimte voor Brabant. Het is de doorvertaling van het bestuursakkoord voor de komende...

Jaarverslag Provincie gepresenteerd

De provincie heeft onlangs het jaarverslag van de werkzaamheden van Provinciale Staten Noord-Brabant (PS) in 2023 gepresenteerd. Dat was een bijzonder jaar, want de Brabanders gingen op 15 maart naar de stembus om hun nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen. De...

Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur aangenomen

De Brabantse Staten bespraken op 8 maart het Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur, dat in de portefeuille van Lokaal Brabant gedeputeerde Marc Oudenhoven zit. Bij de stemming bleek dat een ruime meerderheid in Provincie Noord-Brabant het voorstel steunde. Statenlid...