Motie aanpassing maximumsnelheid op Brabantse wegen

Lokaal Brabant wil op 11 oktober tijdens de extra statenvergadering over de stikstofproblematiek een motie gaan indienen om de maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen te verlagen en zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van de stikstof, CO2 en fijnstof uitstoot. ‘Op 25 september is het rapport ‘Niet alles kan’ over de stikstofproblematiek […]

Voordelen Lidmaatschap van Lokaal Brabant

Tijdens de levendige ledenbijeenkomst van Lokaal Brabant op 7 september jl zijn er vragen gesteld over het lidmaatschap van Lokaal Brabant en de mogelijkheid om via dit lidmaatschap indirect subsidie te verkrijgen van de Rijksoverheid.

Uitstel gevraagd voor planMER

Via het stellen van schriftelijke vragen heeft Lokaal Brabant bij het College van Gedeputeerde Staten een verzoek neergelegd om gemeenten enkele maanden extra de tijd te geven om te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin het locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties in Brabant wordt behandeld.

Extra Statenvergadering op 11 oktober

Lokaal Brabant heeft samen met ChristenUnie-SGP, 50 Plus, PVV en Forum voor Democratie een verzoek ingediend voor een extra Statenvergadering naar aanleiding van het onlangs gepresenteerde rapport ‘Niet alles kan’ van de commissie Remkes over de stikstof-problematiek.

Lokaal Brabant wil afschaffing verhuurderheffing

Lokaal Brabant heeft aan het College van GS in Brabant gevraagd om, eventueel samen met het IPO (Interprovinciaal Overleg), de woningbouw coöperaties en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), een brandbrief naar het kabinet te sturen met de oproep om de verhuurdersheffing per direct af te schaffen.