Nieuws

Het laatste Lokaal Brabant nieuws

Standpunten

Nieuws

Motie GOL – Halve Zolenlijn aangenomen

De fractie van Lokaal Brabant heeft tijdens de Statendag op 24 mei een motie ingediend om te onderzoeken of binnen de plannen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat het mogelijk is de bestaande spoordijk op plaatsen waar nodig te verbreden, de natuur langs...

Motie betaalbare Brabantse warmtenetten

Samen met SP, Partij voor de Dieren en 50 Plus heeft Lokaal Brabant tijdens de Statendag op 24 mei de motie Betaalbare Brabantse Warmtenetten ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Uitnodiging Symposium Vitaal Platteland West-Brabant

Stikstof, schoon en voldoende water, de strijd om grond, een groeiende wereldbevolking en steeds meer boeren die door detoenemende regelgeving vrezen voor de toekomst van hun bedrijf. De agrarische sector is volop in beweging. Dat geldt ook voor West-Brabant. Hoe...

Angela Kuiper en Wilfred Lauwen naar Lokaal Brabant

De Brabantse statenleden Angela Kuiper en Wilfred Lauwen sluiten zich aan bij Lokaal Brabant. Na een aantal gesprekken met de fractie van Lokaal Brabant zien zij voldoende raakvlakken om hun staten werkzaamheden voort te zetten bij deze partij. ‘We hebben de...

Moties Lokaal Brabant aangenomen

Tijdens de behandeling van de Perspectief Nota 2025 in de provincie Noord-Brabant hebben statenleden Hubert Koevoets en Shah Sheikkariem van Lokaal Brabant de moties ‘Vitaal Platteland’ en ‘Bus Rapid Transit’ ingediend.  Beide moties zijn met een ruime...

Bespreking Perspectiefnota 2025

Provinciale Staten bespreken op 5 april de Perspectiefnota 2025. De Perspectiefnota bevat het meerjarig financieel perspectief en financieel kader, inclusief afweegbare ruimte voor Brabant. Het is de doorvertaling van het bestuursakkoord voor de komende...

Jaarverslag Provincie gepresenteerd

De provincie heeft onlangs het jaarverslag van de werkzaamheden van Provinciale Staten Noord-Brabant (PS) in 2023 gepresenteerd. Dat was een bijzonder jaar, want de Brabanders gingen op 15 maart naar de stembus om hun nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen. De...

Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur aangenomen

De Brabantse Staten bespraken op 8 maart het Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur, dat in de portefeuille van Lokaal Brabant gedeputeerde Marc Oudenhoven zit. Bij de stemming bleek dat een ruime meerderheid in Provincie Noord-Brabant het voorstel steunde. Statenlid...

Interessant werkbezoek aan PreZero Roosendaal

Lokaal Brabant heeft begin deze maand een interessant werkbezoek gebracht aan PreZero in Roosendaal. Hier worden vele miljoenen kilo's afval verbrand. Aletta Roghair en John van den Bemd van PreZero hielden interessante presentaties over hoe de installatie werkt en...

Vragen over Kromme Nol in Altena

ChristenUnie Brabant en Lokaal Brabant-pagina hebben tijdens de Statendag van 2 februari vragen gesteld over de rotonde N267 – N283 bij de Kromme Nol, een groot knelpunt in de gemeente Altena. Gedeputeerde Stijn Smeulders antwoordde dat snel werk gemaakt gaat worden...

Motie ‘Stop vervuiling uit Vlaanderen’ aangenomen

Vrijwel alle partijen in de Staten van Provincie Noord-Brabant hebben ingestemd met de motie ‘Stop vervuiling uit Vlaanderen’, die fractievoorzitter Hubert Koevoets van Lokaal Brabant heeft ingediend tijdens de Statendag op 2 februari. In de motie stelt Koevoets vast...

Peter Godrie nieuw burgerlid Lokaal Brabant

Tijdens de Statenvergadering van Provincie Noord-Brabant op 2 februari is Peter Godrie uit Breda benoemd tot burgerlid voor Lokaal Brabant. Godrie is in het dagelijks leven werkzaam bij het ministerie van LNV en heeft daarnaast een eigen bedrijf in boomverzorging. Hij...