Nieuws

Het laatste Lokaal Brabant nieuws

Standpunten

Nieuws

OPNL en Lokaal Brabant op bezoek bij boze teelster

De noodkreten van teelster Jolanda Nooijen uit Volkel, naar aanleiding van de regels die opgenomen zijn in de 7e Nitraat Richtlijn, bereikten in de afgelopen weken miljoenen mensen via haar social media. Nooijen maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van deze...

Nieuwe lijsttrekker Lokaal Brabant gepresenteerd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Lokaal Brabant op 26 november in Buurthuis De Stulp in Drunen heeft Lokaal Brabant de eerste namen van haar kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen gepresenteerd. Marc Oudenhoven (57) uit Vierlingsbeek is...

Vragen OPNL rondom het stikstofrapport van Remkes

De OSF heeft kennisgenomen van het rapport van dhr. Remkes “Wat wel kan – Uit de impasseen een aanzet voor perspectief.” De OSF is het met dhr. Remkes eens dat er op kortere termijn stappen dienen te worden gezetin Nederland, maar zeker ook in Europees verband. Meer...

Werkbezoek Thomas van Hulsel aan Groene Woud Gas

Op vrijdag 23 september vertrok een groep statenleden naar Sint-Oedenrode voor een werkbezoek aan Groene Woud Gas. Dit bedrijf van Frank van Genugten produceert dagelijks 3.000 m3 gas dat rechtstreeks geleverd wordt aan de huizen in de omgeving. Jaarlijks is de...

Antwoorden schriftelijke vragen omtrent emissiearme stalsystemen

Op 9 september 2022 heeft Wil van Pinxteren namens Lokaal Brabant vragen gesteld over Emissiearme stalsystemen type A1.13 en A1.28 in Brabant. De Gedeputeerde Staten hebben hier de volgende antwoorden op gegeven:1. Universitair docent omgevingsrecht aan de Radboud...

Schriftelijke vragen over de uitspraak RvS over stalsystemen

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 7 september bepaald dat emissiearme stallen van typeA1.13 en A1.28 niet meer mogen worden gebruikt voor het verlenen van natuurvergunningen. Ditheeft grote gevolgen voor het bestaande beleid om verplichte stalaanpassingen...

Opinie: Het veelkoppige dure ‘stikstofmonster’

Stikstof heeft Nederland in de ban sinds de PAS-uitspraak van de Raad van State in 2019. Nederland werd door de rechter teruggefloten om de kwaliteit van de natuur te verbeteren. De tot dan toe geldende vergunningverlening doorstond de rechterlijke toets niet en men...

Antwoorden schriftelijke vragen stikstofdossier

Na de aankondiging van de stikstofplannen door het kabinet diende Lokaal Brabant dertien vragen in aan de Gedeputeerde Staten over de gevolgen van deze plannen voor onze provincie. Hier volgen de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.   Meten is weten. Is uw...

De 10 pijlers van Lokaal Brabant over het stikstofdossier

Lokaal Brabant herkent ook het stikstofprobleem is. Toch is de partij het oneens met het stikstofbeleid dat nu gevoerd gaat worden. Bij de aanpak wil Lokaal Brabant dat met de volgende 10 pijlers rekening gehouden wordt: 1.Samen oplossen: het probleem moet opgelost...

Standpunt Lokaal Brabant ten aanzien van de Nota Grondbeleid

Provincie Brabant heeft een nieuwe nota Grondbeleid opgesteld. Door de jaren heen was het beleid t.a.v. grond versnipperd geraakt over diverse beleidsterreinen. Om dat weer samen te voegen is deze nieuwe nota opgesteld. Voor het over grote deel is het een...

Standpunt Lokaal Brabant ten aanzien van duurzaamheid

Lokaal Brabant gaat voor duurzaamheid. Maar duurzaamheid kent vele vormen. Als je als provincie, gemeente of waterschap werkelijk ‘duurzaam’ wilt gaan werken, moet je bij alles wat je doet of wilt gaan doen denken: hoe kan dit duurzamer? Welk probleem je ook wilt...