Home

Jan Ockers, Statenlid voor Lokaal Brabant

Visie Lokaal Brabant

Het lokale politieke geluid laten doorklinken in Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Missie

Lokaal Brabant brengt de lokale politiek naar Provinciale Staten. De partij benadert alle onderwerpen met nuchter verstand. Lokaal Brabant is daarom ook geen linkse, rechtse of midden-partij. De fractie kiest voor ieder vraagstuk de beste oplossing, zonder politieke kleur als achtergrond. Hiervoor gaan we graag in gesprek met inwoners en laten we ons informeren over de gevolgen van de voorstellen.

Achtergrond

De oprichters hebben ervaring in de lokale politiek. Zij merkten het glazen plafond dat lokale partijen tegenkwamen wanneer zij onderwerpen onder de aandacht wilden brengen in het provinciebestuur. Het idee ontstond om lokale partijen te verenigen en samen een ingang krijgen in Den Bosch. Daarom richtten zij eind 2014 Lokaal Brabant op. Bij de verkiezingen van maart 2015 haalde Lokaal Brabant één zetel. Jan Heijman was de afgelopen jaren het enige Statenlid voor de partij. Hij is in oktober 2018 opgevolgd door Jan Ockers. Daarnaast heeft Lokaal Brabant één burgerlid. Deze functie werd eerst vervuld door Denise Kunst. Zij is in oktober 2018 opgevolgd door John van Gorp. Gerben van den Broek is de fractiemedewerker.
Lokaal Brabant is een paraplu-partij voor lokale, politieke partijen. Vanuit een overkoepelende, niet-sturende rol laat Lokaal Brabant de stem van lokale politieke partijen horen in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Lokaal Brabant doet dit vanuit de gedachte dat inwoners en daarmee ook lokale politiek, de provinciale politiek moet voeden.

Daarom vergadert de fractie graag op locatie. We beperken ons niet tot het Provinciehuis! Op dit moment hebben we vergaderlocaties in Den Bosch, Tilburg en Etten-Leur. Op uitnodiging komen we ook graag in uw regio, of bij uw politieke partij, vergaderen. U bent altijd van harte welkom om uw onderwerpen onder de aandacht te brengen. Neem daarvoor gerust contact op!

Portefeuilleverdeling

In grote lijnen verdelen Jan Ockers en John van Gorp de onderwerpen voor de thema-vergaderingen zoals hieronder vermeld. Door de agenda-indeling nemen zij soms onderwerpen van elkaar over. Door goed overleg is dit gelukkig geen enkel bezwaar. Vooral de thema’s mobiliteit en samenleving wisselen tussen hen beiden.

Jan Ockers

  • Economie en Internationalisering
  • Ruimte
  • Bestuur en Financiën

John van Gorp

  • Natuur en Milieu
  • Energie
  • Landbouw