Organisatie

Test

Standpunten

Nieuws

Lokaal Brabant vindt dat:

  • De provincie niet meer geld mag uitgeven dan dat er binnenkomt. De provincie moet met uw geld net zo zuinig omspringen als u in uw eigen huishouden doet.
  • Alle uitgaven van overheidsgeld voor burgers transparant en controleerbaar verantwoord moeten worden Provinciale reserves inzichtelijk moeten zijn. Het vermogen dat is opgebracht door de bevolking moet geïnvesteerd worden ten behoeve van de bevolking. Er moet worden uitgegaan van een toereikend weerstandsvermogen. Financiële middelen moeten worden aangewend voor investeringen in de gehele Provincie.
  • De uitvoering van zo veel mogelijk overheidstaken letterlijk (weer) dicht bij huis moet komen te liggen. Het Provinciale beleid voor wonen, werken, verkeer, recreëren, leefbaarheid en veiligheid moet meer dan voorheen gericht worden op de lokale behoefte.
  • Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. De overheid moet geen ‘hokjes’ meer maken voor mensen, indicaties geven waar dan weer talloze uitkeringen bij horen. Ga uit van de kracht van mensen en help daar waar het echt nodig is.
  • Het winnen van schaliegas niet moet worden toegestaan in Brabant. Investeren in dit soort oude oplossingen zorgt voor onrust en een onveilig gevoel onder de Brabanders. Lokaal Brabant staat voor meer investeren in de veiligheid van onze burgers en de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze steden en dorpen.

Hubert Koevoets

Fractievoorzitter

Shah Sheikkariem

Statenlid

Angela Kuiper

Statenlid

Wilfred Lauwen

Statenlid

Marc Oudenhoven

Gedeputeerde

Davy Jansen

commissielid

Peter Godrie

Commissielid

John van Gorp

Voorzitter Lokaal Brabant

Rien van de Sande

Bestuurslid

Peter Bons

Bestuurslid

Petra de Mönnink

Bestuurslid

Wil van Pinxteren

Oud-statenlid en adviseur