Het bestuur van Lokaal Brabant heeft op  17 september een ontmoeting gehad met het bestuur van Team Lokaal.

Team Lokaal is gevormd uit een aantal onafhankelijke politieke partijen uit de gemeenten die per 1 januari opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De partij ABC Cuijk en zeker de heer Tonnie Jacobs en de heer Piet van de Koolwijk hebben een belangrijke rol gespeeld in de vorming van Team Lokaal.

Deze zeer omvangrijke klus is geleid door projectleider Piet van de Koolwijk, die dit op een zeer goede deskundige manier gedaan heeft. En het project is deels financieel gesteund vanuit OSF en Lokaal Brabant. Helaas is de toevoeging van de onafhankelijke politiek vanuit Grave niet meer aan de orde geweest omdat pas op een zeer laat moment in het proces, juli 2021, duidelijk werd dat ook Grave definitief bij de herindelingsgemeente “Land van Cuijk” gevoegd gaat worden.

Rien van de Sande, bestuur Lokaal Brabant en Wil van Pinxteren, oud gedeputeerde en adviseur van het bestuur van Lokaal Brabant, hebben met het bestuur van Team Lokaal uitvoering gesproken over de betekenis van het lidmaatschap van het platform Lokaal Brabant.

Daarnaast is uitvoerig stilgestaan bij het daaruit voortvloeiende getrapte lidmaatschap van de OSF.

Met enkele voorbeelden uit het recente verleden heeft Van Pinxteren helder gemaakt wat het lidmaatschap van Lokaal Brabant kan betekenen ook voor de regio en een individuele gemeente. De invloed in PS en GS en in de eerste kamer via de senator Ton Raven van de OSF. En welke positieve zaken hieruit voort kunnen vloeien en hoe het zit met de eigen politieke identiteit van de aangesloten leden.

Van Pinxteren: “Mede door de financiële bijdrage van OSF en Lokaal Brabant is er hier in het land van Cuijk iets heel moois gebeurd en een politiek innovatie tot stand gekomen. Team Lokaal is een mooi voorbeeld waarin de lokale partijen zijn samengegaan met behoud van de inbreng en kleur vanuit de diverse samenstellende delen. En nu samen op naar een klinkende uitslag van de verkiezingen in november.”

Ook is er enige tijd stil gestaan bij de inzet van het Wetenschappelijk Bureau van de OSF. En natuurlijk ook de boekenreeks die daar nu uit aan het ontstaan is. Rien van de Sande zegt hierover; “De boekjes gaan over specifieke thema’s die nu aan de orde zijn zoals windenergie, zonne-energie, waterstof, omgevingswet, basisinkomen voor iedereen etc. Thema’s die zowel in gemeente, provincie als rijk aan de orde zijn. In de boekjes worden kennis, ervaringen, recent onderzoek en Good Practices samengebracht in goed leesbare teksten van beperkte omvang. De boekjes worden beschikbaar gesteld vanuit de OSF voor leden van het platform Lokaal Brabant ”

Verder is er nog gesproken over een aantal administratieve zaken, en de toekomstige samenwerking.

Eind september heeft Team Lokaal schriftelijk laten weten aan Lokaal Brabant toe te treden tot het platform Lokaal Brabant en getrapt ook tot het platform OSF

Een mooie opsteker voor Lokaal Brabant aldus Wil van Pinxteren; “Hiermee hebben we zo een goede vertegenwoordiging in ons midden uit de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Die zo circa 80.000 inwoners groot gaat zijn. Dank aan iedereen die zich hiervoor ingezet hebben en nu op weg naar die klinkende verkiezingsuitslag.”