Na de goede verkiezingsuitslag, bij de gemeentelijke herindelingsverkiezing van gemeente Maashorst in november 2021, heeft de nieuwe lokale politieke partij “Voor de Dorpen”, begin januari Harold van den Broek verkozen tot wethouder. Harold van den Broek is ook provinciaal Statenlid voor Lokaal Brabant als opvolger van Wil van Pinxteren, die van mei 2020 tot 16 juli 2021 gedeputeerde was in de provincie Brabant voor Lokaal Brabant.

Het gelijktijdig vervullen van de functie van wethouder in Maashorst en Statenlid is bij wet niet verboden. Toch hechten zowel Lokaal Brabant als Harold van den Broek eraan om een duidelijke scheiding tussen beide functies aan te brengen.

“Om dubbele petten en elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen treed ik terug als Statenlid voor Lokaal Brabant”, geeft hij aan. “Natuurlijk blijf ik actief binnen Lokaal Brabant maar op de achtergrond. Het groeiende platform van Lokaal Brabant is een uitstekend netwerk om kennis op te doen, te verbinden en samen te werken met andere Brabantse lokale onafhankelijke politieke partijen.”

Binnen Lokaal Brabant is gekeken hoe de vrijkomende zetel in Provinciale Staten kan worden ingevuld. Volgens de Kieswet is Wil van Pinxteren de eerste kandidaat die daarvoor in aanmerking komt. Hij heeft besloten zich hiervoor beschikbaar te stellen.

Als beoogd Statenlid geeft Wil van Pinxteren aan blij te zijn met de mogelijkheid die hij hierdoor krijgt om door te gaan met het Statenwerk voor Lokaal Brabant, waar hij in maart 2019 met veel enthousiasme aan begonnen was. Zijn rol veranderde toen hij in mei 2020 gedeputeerde werd. “De onafhankelijke politiek verdient een stevige plek in Provinciale Staten en daar werken we hard aan.“ Aldus Wil van Pinxteren. “Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt meer dan 40 % van de Brabanders op lokale partijen. Laten we die krachten bundelen en ervoor zorgen dat Lokaal een duidelijke stem krijgt binnen de provincie Brabant. Dit in het belang van alle Brabanders. Dat is de missie van Lokaal Brabant. Lokale partijen en lokale bestuurders weten, als geen ander, wat er leeft en wat er nodig is in Brabant. Samenwerken met de Brabantse bevolking en bestuurders is hierbij een eerste vereiste.”