Provinciale Staten bespreken op 5 april de Perspectiefnota 2025. De Perspectiefnota bevat het meerjarig financieel perspectief en financieel kader, inclusief afweegbare ruimte voor Brabant. Het is de doorvertaling van het bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode. Tevens bevat de Perspectiefnota de strategische en beleidsmatige koers, als startpunt van de begroting.

Op dinsdag 26 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur gaan Lokaal Brabant fractievoorzitter Hubert Koevoets en Gedeputeerde Marc Oudenhoven via Teams in gesprek met leden van Lokaal Brabant om enerzijds uitleg te geven en anderzijds te horen wat zij van deze plannen vinden.

Ben je lid van Lokaal Brabant, of een partij die bij Lokaal Brabant is aangesloten en wil je deze Teams-meeting willen bijwonen? Stuur dan even een mail naar:

gvdbroek@psbrabant.nl

Wij gaan er dan voor zorgen dat je daarna een mail ontvangt met een link om op 26 maart deel te kunnen nemen aan deze vergadering.

Bekijk hieronder de Perspectiefnota 2025