De Brabantse Staten bespraken op 8 maart het Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur, dat in de portefeuille van Lokaal Brabant gedeputeerde Marc Oudenhoven zit. Bij de stemming bleek dat een ruime meerderheid in Provincie Noord-Brabant het voorstel steunde.

Statenlid Shah Sheikkariem hield zijn maidenspeech bij de bespreking van dit beleidskader. Hij riep het College van GS daarbij op om in de uitvoeringsagenda van het Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur extra aandacht te geven om jongeren te betrekken bij politiek en besturen.

‘De toekomst is vooral ook veel van de jongeren, maar kan alleen van hen zijn, als zij de gelegenheid krijgen om er mede invulling aan te geven’, aldus Shah in zijn betoog. Daarbij bij benadrukte hij dat ook jongeren op het MBO en VMBO de kans moeten krijgen om hun kijk op de toekomst te geven.