Tijdens de behandeling van de Perspectief Nota 2025 in de provincie Noord-Brabant hebben statenleden Hubert Koevoets en Shah Sheikkariem van Lokaal Brabant de moties ‘Vitaal Platteland’ en ‘Bus Rapid Transit’ ingediend. 

Beide moties zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

In de motie ‘Vitaal Platteland’ wordt aan het college gevraagd om nog dit jaar een inventarisatie en analyse te maken van de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen voor een vitaal platteland.

De ‘Bus Rapid Transit’ motie is erop gericht om de realisatie van het BRT-concept tussen gemeente Tilburg, gemeente Loon op Zand, gemeente Waalwijk, gemeente Heusden en gemeente ‘s-Hertogenbosch te versnellen en bij het Rijk aan te dringen op medefinanciering hiervan.

Ook de moties ‘Landbouw- en vrachtverkeer – van pilots naar beleid’, ‘Expertisecentrum Long Covid en Q-koorts’ en ‘Investeren in steden én dorpen’ die door Lokaal Brabant mede werden ingediend, zijn aangenomen.