ANBI Status

Standpunten

Nieuws

De doelstellingen van lokaal brabant

 • Inspelen op de behoefte van de burgers voor de lokale politiek.
 • Trachten te bereiken dat het provincie bestuur zich bezig gaat houden met de belangen
  behartiging voor haar inwoners en ondernemers.
 • Dat het provincie bestuur dus niet bezig zijn mag zijn met machtspelletjes, maar haar beleid
  en uitvoering praktisch, helder en transparant zal uitvoeren zijn.
 • Daarbij wil Lokaal Brabant het vertrouwen houden in de burgers.
 • Wij willen met de burgers ,bedrijven en instelling in gesprek te gaan.
 • Vooral de Menselijke Maat te voeren en streven naar kleinschaligheid.
 • Meer waarde te creëren voor onze samenleving door optimaal gebruik van lokale kennis.
 • Meer waarde te creëren voor onze samenleving door optimaal gebruik van lokale kennis.