Motie GOL – Halve Zolenlijn aangenomen

Motie GOL – Halve Zolenlijn aangenomen

De fractie van Lokaal Brabant heeft tijdens de Statendag op 24 mei een motie ingediend om te onderzoeken of binnen de plannen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat het mogelijk is de bestaande spoordijk op plaatsen waar nodig te verbreden, de natuur langs...
Motie betaalbare Brabantse warmtenetten

Motie betaalbare Brabantse warmtenetten

Samen met SP, Partij voor de Dieren en 50 Plus heeft Lokaal Brabant tijdens de Statendag op 24 mei de motie Betaalbare Brabantse Warmtenetten ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Angela Kuiper en Wilfred Lauwen naar Lokaal Brabant

De Brabantse statenleden Angela Kuiper en Wilfred Lauwen sluiten zich aan bij Lokaal Brabant. Na een aantal gesprekken met de fractie van Lokaal Brabant zien zij voldoende raakvlakken om hun staten werkzaamheden voort te zetten bij deze partij. ‘We hebben de...
Moties Lokaal Brabant aangenomen

Moties Lokaal Brabant aangenomen

Tijdens de behandeling van de Perspectief Nota 2025 in de provincie Noord-Brabant hebben statenleden Hubert Koevoets en Shah Sheikkariem van Lokaal Brabant de moties ‘Vitaal Platteland’ en ‘Bus Rapid Transit’ ingediend.  Beide moties zijn met een ruime...