Stokje doorgeven in “Alle kernen Troef”

Ludo Bolders, voorzitter van Alle kernen Troef in Woensdrecht.

Na 11 jaar fractievoorzitterschap draagt hij het voorzitterschap over aan John Mattijssen. Ludo had jaren een eenmanspartij en sinds de laatste verkiezingen zijn het 2 zetels.

Ludo: “Ik ben actief lid geworden van Alle Kernen Troef omdat ik in mijn omgeving te vaak werd geconfronteerd met negatieve ontwikkelingen in alle kernen. Ik vroeg me soms echt af of de burger er nog wel bij hoorde. Ik kon me daaraan blijven storen, maar ging bij mijzelf te rade, wat ik hieraan zou kunnen veranderen.”

Massaal is er tijdens de gemeentelijke verkiezingen gestemd op lokale politieke partijen en dat is terug te zien in het beleid van veel gemeenten. Landelijke stokpaardjes vind je niet in de lokale politiek, nee dat wat lokaal leeft is lokaal het belangrijkste.

Landelijk en provinciaal hebben de lokale partijen nauwelijks een stem in de bestuurlijke organen. De benauwende en strak aangetrokken touwtjes  bediend door de landelijke partijen werken verstikkend als het gaat om lokale oplossingen. Lokale en provinciale leden van landelijke partijen kunnen vaak geen kant op als het gaat om lokaal beleid.

Zijn opvolger John Mathijssen is geboren in Woensdrecht, getogen in Hoogerheide en sinds 2009 woonachtig in Calfven. John: “Samen met mijn vrouw hebben we 2 dochters, die inmiddels uit huis zijn.”

Dat kan en moet anders, vindt John.

“Kom maar achterom”, zeggen we in Brabant. Brabanders zijn gemoedelijk en gastvrij, zo heet het. En waar ze dat niet meer zijn, daar zouden ze willen dat ze het nog waren. “Kom maar achterom” staat voor Lokaal Brabant synoniem voor vertrouwen, gemeenschapszin, een open transparante dialoog voor uitvoerbare plannen en gezamenlijk ontwikkelde, maatwerk oplossingen “Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”

“In mijn zoektocht kwam ik bij AKT terecht. Een partij, die staat en gaat voor een gemeente waar het goed is om op te groeien, goed is om te wonen, te werken en goed is om oud te worden. Vandaag, morgen en in de verdere toekomst. Deze doelstellingen onderschrijf ik van harte. Eenmaal aangemeld als lid, ben ik vrij snel benaderd om me actief in te zetten.”

“Na bijna 10 jaar in de (bouwmaterialen-)handel te hebben gezeten, heb ik de overstap gemaakt naar de Rabobank, waar ik 15 jaar met plezier gewerkt heb. Daar is mijn levensmotto ook ontstaan: “Dienstverlening is mijn passie”. Naast teamleider Facilities was ik al die tijd secretaris van de ondernemingsraad. Sinds oktober 2011 ben ik werkzaam in de voedselindustrie. Bij Cargill in Bergen op Zoom ben ik portfolio and system manager bij de Manufacturing Technology Group.”

“Sinds 27 september 2012 ben ik voor AKT burgerraadslid. Dit heb ik na de verkiezingen van 2014 doorgezet en inmiddels ben ik per 1 juni 2015 benoemd tot raadslid. Mijn ambitie is samen met mijn collega’s van AKT de leefbaarheid van onze gemeente op een voor iedere aanvaardbaar niveau te krijgen en waar dat inmiddels al op niveau is, dat zo te houden. Wat dat betreft is het voor mij zeker ook Alle Kernen Troef.”

AKT-raadslid John Mathijssen, het West-Brabantse geluid van Lokaal Brabant

Massaal is er tijdens de gemeentelijke verkiezingen gestemd op lokale politieke partijen en dat is terug te zien in het beleid van veel gemeenten. Landelijke stokpaardjes vind je niet in de lokale politiek, nee dat wat lokaal leeft is lokaal het belangrijkste.
Landelijk en provinciaal hebben de lokale partijen nauwelijks een stem in de bestuurlijke organen. De benauwende en strak aangetrokken touwtjes  bediend door de landelijke partijen werken verstikkend als het gaat om lokale oplossingen. Lokale en provinciale leden van landelijke partijen kunnen vaak geen kant op als het gaat om lokaal beleid.

Dat kan en moet anders, vindt John.

“Kom maar achterom”, zeggen we in Brabant. Brabanders zijn gemoedelijk en gastvrij, zo heet het. En waar ze dat niet meer zijn, daar zouden ze willen dat ze het nog waren. “Kom maar achterom” staat voor Lokaal Brabant synoniem voor vertrouwen, gemeenschapszin, een open transparante dialoog voor uitvoerbare plannen en gezamenlijk ontwikkelde, maatwerk oplossingen “Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”

Lokaal Brabant koestert het specifieke karakter van deze veelzijdige provincie en bovenal de mensen die er wonen, werken en recreëren. Lokaal Brabant gelooft in de kracht van Brabanders die op het niveau van de eigen straat, buurt of wijk proberen het fijn met elkaar te hebben. Wat ons betreft faciliteert en stimuleert de overheid die warmte en die zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en lokale gemeenschapszin. Hier ligt een taak voor de Provincie. Een Provincie die het lef heeft een eigen koers te varen en regio’s en gemeenten de ruimte geeft dat ook te doen.

Kom maar achterom!

Lokaal Brabant heeft een duidelijk eigen gezicht dat in West-Brabant gestalte wordt gegeven door onder andere John Mathijssen, raadslid in Woensdrecht voor de lokale partij AKT. John, een realistische man die gaat voor uitdagingen en oplossingen die wat hem betreft per kern, dorp of stad mogen verschillen. Juist dat maatwerk in oplossingen kan het grote verschil maken. Oplossingen die voor heel Brabant gelijk zijn bestaan bijna niet, laat staan voor heel Nederland.
Daarom is het zo belangrijk dat het geluid dat je hoort, als je achterom komt aan de keukentafel, wordt gehoord. Dus geen strakke touwtjes, touwtjes die het provinciale bestuur beteugelen, vanuit de landelijke politiek maar directe lijnen vanaf de keukentafels zodat er in Den Bosch de juiste oplossingen kunnen worden ondersteund.

 John heeft dat wel heel letterlijk opgevat in zijn eigen huis, de voordeur komt uit in de keuken en iedereen komt toch nog achterom. Dus hoe je dan ook bij John komt, de keuken is plek waar het gebeurt. Lokaal Brabant is de enige partij in Brabant waar John zich in kan vinden. Een sterk verkiezingsprogramma dat overal past. Geen vooringenomen standpunten maar ruimte die overal past. Dat is zoals John politiek ziet, zijn inzet is er voor de inwoners en wat de inwoners als goed en prettig ervaren, daar gaat hij vol voor. Dat is ook zijn belangrijkste motivatie, de inwoners als uitgangspunt voor een mooier Brabant met aandacht voor alle belangrijke thema’s zoals mobiliteit, natuur en milieu, werkgelegenheid, wonen, recreëren, sport, maar dan wel op een manier die lokaal past en ondersteunt door een sterk Brabants bestuur dat dichtbij de inwoners staat. Niet links, rechts of in het midden, nee, Lokaal Brabant kiest voor lokale oplossingen zoals de bewoners dat ook willen.

 

Daarom is een stem op John een stem op jezelf. Alleen Lokaal Brabant is diepgeworteld in de lokale samenleving, daar waar het moet gebeuren.