Uitstel gevraagd voor planMER

Via het stellen van schriftelijke vragen heeft Lokaal Brabant bij het College van Gedeputeerde Staten een verzoek neergelegd om gemeenten enkele maanden extra de tijd te geven om te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin het locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties in Brabant wordt behandeld.

Extra Statenvergadering op 11 oktober

Lokaal Brabant heeft samen met ChristenUnie-SGP, 50 Plus, PVV en Forum voor Democratie een verzoek ingediend voor een extra Statenvergadering naar aanleiding van het onlangs gepresenteerde rapport ‘Niet alles kan’ van de commissie Remkes over de stikstof-problematiek.

Lokaal Brabant wil afschaffing verhuurderheffing

Lokaal Brabant heeft aan het College van GS in Brabant gevraagd om, eventueel samen met het IPO (Interprovinciaal Overleg), de woningbouw coöperaties en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), een brandbrief naar het kabinet te sturen met de oproep om de verhuurdersheffing per direct af te schaffen.

Uitnodiging voor workshop en netwerkborrel

De fractie van Lokaal Brabant houdt op 7 september in Buurthuis Bubecu in Wijk en Aalburg een bijeenkomst voor haar leden en andere geïnteresseerden.

Alle Kernen Troef pleit voor treinstation in Woensdrecht

De lokale politieke partij Alle Kernen Troef in Woensdrecht wil graag dat de gemeente in de toekomst een treinstation krijgt. Het oude station werd op 15 mei 1938 gesloten voor de reizigersdienst gesloten.