Provinciale Staten weigerden tijdens de Statenvergadering van 3 februari een motie van Lokaal Brabant, SP en 50Plus te bespreken met als argument dat het weliswaar om een actueel onderwerp gaat, maar er geen sprake zou zijn van urgentie. De motie vroeg aan de Gedeputeerde Staten om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de publieke zeggenschap over de energiesector te vergroten of zelfs te bezien of we weer naar een Provinciaal Energiebedrijf moeten.

Terwijl heel Nederland op zijn kop staat over de betaalbaarheid van onze energie en de armoede die dat in veel gevallen met zich meebrengt, en terwijl heel Nederland zich  druk maakt over de gigantische winsten die bedrijven als Vattenfall, RWE en Shell maken op een eerste levensbehoefte als energie, zijn Provinciale Staten van Noord-Brabant van mening dat het hier om een “niet-urgente” kwestie gaat!

Fractievoorzitter van Pinxteren van Lokaal Brabant: “Teleurstellend. Juist nu we zien dat energieleveranciers recordwinsten maken en dit geld vaak naar het buitenland vloeit, zouden de Staten zich moeten herbezinnen”. Voor Lokaal Brabant is het belangrijk dat energie voor iedereen betaalbaar is.

Voor het bespreken van de toekomst van onze energiesector stemden, CDA, SP, PVV, Partij voor de Dieren, 50Plus en Lokaal Brabant.

In de provincie Drenthe is een soortgelijk voorstel wel door de Staten besproken, de stemming over dit voorstel staakte met 18 tegen 18 stemmen.