Nieuws

Het laatste Lokaal Brabant nieuws

Standpunten

Nieuws

Antwoorden schriftelijke vragen omtrent emissiearme stalsystemen

Op 9 september 2022 heeft Wil van Pinxteren namens Lokaal Brabant vragen gesteld over Emissiearme stalsystemen type A1.13 en A1.28 in Brabant. De Gedeputeerde Staten hebben hier de volgende antwoorden op gegeven:1. Universitair docent omgevingsrecht aan de Radboud...

Schriftelijke vragen over de uitspraak RvS over stalsystemen

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 7 september bepaald dat emissiearme stallen van typeA1.13 en A1.28 niet meer mogen worden gebruikt voor het verlenen van natuurvergunningen. Ditheeft grote gevolgen voor het bestaande beleid om verplichte stalaanpassingen...

Opinie: Het veelkoppige dure ‘stikstofmonster’

Stikstof heeft Nederland in de ban sinds de PAS-uitspraak van de Raad van State in 2019. Nederland werd door de rechter teruggefloten om de kwaliteit van de natuur te verbeteren. De tot dan toe geldende vergunningverlening doorstond de rechterlijke toets niet en men...

Antwoorden schriftelijke vragen stikstofdossier

Na de aankondiging van de stikstofplannen door het kabinet diende Lokaal Brabant dertien vragen in aan de Gedeputeerde Staten over de gevolgen van deze plannen voor onze provincie. Hier volgen de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.   Meten is weten. Is uw...

De 10 pijlers van Lokaal Brabant over het stikstofdossier

Lokaal Brabant herkent ook het stikstofprobleem is. Toch is de partij het oneens met het stikstofbeleid dat nu gevoerd gaat worden. Bij de aanpak wil Lokaal Brabant dat met de volgende 10 pijlers rekening gehouden wordt: 1.Samen oplossen: het probleem moet opgelost...

Standpunt Lokaal Brabant ten aanzien van de Nota Grondbeleid

Provincie Brabant heeft een nieuwe nota Grondbeleid opgesteld. Door de jaren heen was het beleid t.a.v. grond versnipperd geraakt over diverse beleidsterreinen. Om dat weer samen te voegen is deze nieuwe nota opgesteld. Voor het over grote deel is het een...

Standpunt Lokaal Brabant ten aanzien van duurzaamheid

Lokaal Brabant gaat voor duurzaamheid. Maar duurzaamheid kent vele vormen. Als je als provincie, gemeente of waterschap werkelijk ‘duurzaam’ wilt gaan werken, moet je bij alles wat je doet of wilt gaan doen denken: hoe kan dit duurzamer? Welk probleem je ook wilt...

Campagnevrijwilligers gezocht

Samen met een groot aantal aangesloten lokale partijen en honderden individuele leden gaat Lokaal Brabant in het begin van 2023 op campagne om de lokale stem nog beter door te laten klinken in het Provinciehuis. Wil jij de komende maanden samen met ons nadenken over...

Gewijzigde e-mailadressen Lokaal Brabant

Recentelijk zijn de e-mailadressen van Lokaal Brabant gewijzigd doordat er een liggend streepje toegevoegd is tussen 'lokaal' en 'brabant'. De e-mailadressen van de verschillende functionarissen zijn dus als volgt: - secretatis@lokaal-brabant.nl...