Geen verlenging van inspraaktermijn over locaties Mestbewerkingslocaties

Het college van GS wil gemeenteraden geen extra tijd geven om het ‘Proces planMER Mestbewerkingslocaties’ te bespreken. Gemeenteraden moeten tussen september en november een reactie geven op de NRD. Lokaal Brabant had gevraagd om de inspraaktermijn op de NRD voor gemeenten te verlengen tot 1 februari 2020, omdat zij op dit moment druk bezig zijn […]

Provincie deelt zorgen gemeenten over uitvoering jeugdzorg

De provincie Noord-Brabant is bereid om in overleg te gaan met gemeenten die als gevolg van de transitie van WMO en Jeugdzorg niet meer in staat zijn om een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting vast te stellen. Dat zegt het college van GS in antwoord op vragen die Lokaal Brabant hierover heeft gesteld. “Het is […]

Verhuurdersheffing kost Brabantse woningcorporaties circa 250 miljoen

Brabantse woningcorporaties dragen jaarlijks circa 250 miljoen euro af aan verhuurdersheffing richting Den Haag. Dat antwoordt de provincie Noord-Brabant op vragen van Lokaal Brabant over de verhuurderheffing. Het college van GS wil geen brandbrief sturen naar het kabinet om de verhuurderheffing per direct af te schaffen. “Het past ons als medeoverheid niet om te pleiten […]

Motie aanpassing maximumsnelheid op Brabantse wegen

Lokaal Brabant wil op 11 oktober tijdens de extra statenvergadering over de stikstofproblematiek een motie gaan indienen om de maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen te verlagen en zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van de stikstof, CO2 en fijnstof uitstoot. ‘Op 25 september is het rapport ‘Niet alles kan’ over de stikstofproblematiek […]

Voordelen Lidmaatschap van Lokaal Brabant

Tijdens de levendige ledenbijeenkomst van Lokaal Brabant op 7 september jl zijn er vragen gesteld over het lidmaatschap van Lokaal Brabant en de mogelijkheid om via dit lidmaatschap indirect subsidie te verkrijgen van de Rijksoverheid.