Op het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch is op 1 september het nieuwe Brabantse bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant’ gepresenteerd. De VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en Lokaal Brabant hebben afgesproken om samen te gaan werken aan een mooier Brabant. Marc Oudenhoven gaat in het college namens Lokaal Brabant aan de slag als gedeputeerde.

Namens Lokaal Brabant hebben Marc Oudenhoven, Hubert Koevoets en adviseur Wil van Pinxteren in de afgelopen maanden plaatsgenomen aan de onderhandelingstafel. Zij zijn tevreden over het nieuwe bestuursakkoord. Ook de leden van Lokaal Brabant zijn akkoord gegaan met het bestuursakkoord. 

‘Wanneer je met zes partijen in gesprek bent, dan is het voor iedere partij geven en nemen. Maar veel van de thema’s uit ons verkiezingsprogramma komen ook terug in het nieuwe bestuursakkoord. Daar kunnen wij alleen maar blij mee zijn’, zegt Marc Oudenhoven, die zelf gedeputeerde Agrarische ontwikkeling & Bestuurlijke samenwerking wordt in het nieuwe college.


Vitaal platteland

In de portefeuille van Oudenhoven zitten onder meer Agrarische ontwikkeling en Bestuurlijke samenwerking. ‘Belangrijke thema’s zijn Vitaal platteland, Bestuur en regionale samenwerking en de omgevingsdiensten. Allemaal thema’s waar wij als Lokaal Brabant veel waarde aan hechten en affiniteit mee hebben. Ik heb daarom enorm veel zin om als gedeputeerde met deze onderwerpen aan de slag te gaan.’

 

Betere balans

Met name Agrarische ontwikkeling en Vitaal platteland zijn thema’s waar in de afgelopen bestuursperiode in Brabant veel over te doen is geweest. Oudenhoven wil zich graag inzetten om agrarische ondernemers in Brabant een gezond toekomstperspectief te geven.

‘Brabant heeft van oudsher veel landbouw en veeteelt. Alles wat op ons bord ligt, komt uit deze sector. Van melkveehouder en suikerfabriek tot groenteman. De agrarische sector blinkt uit in innovatie, kennis, productiviteit en samenwerking’, aldus de beoogd gedeputeerde. ‘Belangrijk is dat we samen gaan zorgen voor een betere balans met natuur en landschap. Alle sectoren, van landbouw tot industrie, zullen naar rato een bijdrage moeten leveren aan het herstellen van deze balans.’

 

Stallen deadline

In het bestuursakkoord zijn volgens Oudenhoven ook duidelijke, werkbare afspraken opgenomen over de stallen deadline.

‘Voor de rundveesector verschuiven we de deadline naar 1 januari 2026. Dit omdat deze dieren vaak zijn gehuisvest in open stalsystemen waarvoor op dit moment geen bewezen werkzame systemen beschikbaar zijn. Deze ondernemers willen wij de tijd geven om in de komende jaren een keuze te maken uit systemen, technieken en maatregelen die beschikbaar komen. Indien we negen maanden voor deze deadline moeten vaststellen dat er nog altijd geen bewezen systemen beschikbaar zijn, dan gaan we opnieuw kijken naar deze deadline.’

Voor ondernemers die vóór 1 oktober 2023 al maatregelen hebben genomen ten behoeve van de stallen deadline in de Interim Omgevingsvergunning handhaven we de vrijwaringstermijn van 20 jaar bij rundvee en 15 jaar bij overige diersoorten, voor zover het onze bevoegdheden betreft.’

Oudenhoven vervolgt: ‘Voor sectoren waarvoor al voer en andere technieken beschikbaar zijn en welke vergunbaar zijn, blijft de datum om stikstofuitstoot terug te brengen van 1 juli 2024 overeind. Deze inzet is een onderdeel van de provinciale verweerlijn tegen de intrekkingsverzoeken. Indien de deadline geheel wordt geschrapt, dan haalt dit de provinciale verweerlijn onderuit.’

Bekijk hieronder het bestuursakkoord: Bestuursakkoord provincie Noord-Brabant 2023, Samen maken we Brabant 

Over Marc Oudenhoven

Marc Oudenhoven was bij de afgelopen provinciale verkiezingen lijsttrekker voor Lokaal Brabant en is ook in Provinciale Staten verkozen. Daarnaast is hij sinds 2000 gemeenteraadslid in de gemeente Boxmeer en de gemeente Land van Cuijk. In die periode is hij ook wethouder geweest in de gemeente Boxmeer. Hij staat bekend om zijn kwaliteiten als verbinder van partijen. Oudenhoven is ondernemer en woont in Vierlingsbeek.

 

Portefeuilleverdeling College:

CvdK Ina Adema: Rijkstaken, Provinciearchief, Bestuurlijke integriteit, Bestuurlijke coördinatie, Externe betrekkingen, Taskforce Brabant-Zeeland

Martijn van Gruijthuijsen (VVD): Economie, Talentontwikkeling & Financiën. 

Hagar Roijackers (GroenLinks): Natuur, Milieu & Brabants Programma Landelijk Gebied. 

Stijn Smeulders (PvdA): Verstedelijking & Mobiliteit. 

Jos van der Horst (SP): Energie & Cultuur. 

Saskia Boelema (D66): Water en Bodem, Gezondheid & Brede Welvaart. 

Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant): Agrarische ontwikkeling & Bestuurlijke samenwerking.

Wilma Dirken (VVD):  Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid.