Nieuws

Het laatste Lokaal Brabant nieuws

Standpunten

Nieuws

Antwoorden schriftelijke vragen stikstofdossier

Na de aankondiging van de stikstofplannen door het kabinet diende Lokaal Brabant dertien vragen in aan de Gedeputeerde Staten over de gevolgen van deze plannen voor onze provincie. Hier volgen de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.   Meten is weten. Is uw...

De 10 pijlers van Lokaal Brabant over het stikstofdossier

Lokaal Brabant herkent ook het stikstofprobleem is. Toch is de partij het oneens met het stikstofbeleid dat nu gevoerd gaat worden. Bij de aanpak wil Lokaal Brabant dat met de volgende 10 pijlers rekening gehouden wordt: 1.Samen oplossen: het probleem moet opgelost...

Standpunt Lokaal Brabant ten aanzien van de Nota Grondbeleid

Provincie Brabant heeft een nieuwe nota Grondbeleid opgesteld. Door de jaren heen was het beleid t.a.v. grond versnipperd geraakt over diverse beleidsterreinen. Om dat weer samen te voegen is deze nieuwe nota opgesteld. Voor het over grote deel is het een...

Standpunt Lokaal Brabant ten aanzien van duurzaamheid

Lokaal Brabant gaat voor duurzaamheid. Maar duurzaamheid kent vele vormen. Als je als provincie, gemeente of waterschap werkelijk ‘duurzaam’ wilt gaan werken, moet je bij alles wat je doet of wilt gaan doen denken: hoe kan dit duurzamer? Welk probleem je ook wilt...

Campagnevrijwilligers gezocht

Samen met een groot aantal aangesloten lokale partijen en honderden individuele leden gaat Lokaal Brabant in het begin van 2023 op campagne om de lokale stem nog beter door te laten klinken in het Provinciehuis. Wil jij de komende maanden samen met ons nadenken over...

Gewijzigde e-mailadressen Lokaal Brabant

Recentelijk zijn de e-mailadressen van Lokaal Brabant gewijzigd doordat er een liggend streepje toegevoegd is tussen 'lokaal' en 'brabant'. De e-mailadressen van de verschillende functionarissen zijn dus als volgt: - secretatis@lokaal-brabant.nl...

Stokje doorgegeven in ”Alle kernen Troef”

Stokje doorgeven in “Alle kernen Troef” Ludo Bolders, voorzitter van Alle kernen Troef in Woensdrecht. Na 11 jaar fractievoorzitterschap draagt hij het voorzitterschap over aan John Mattijssen. Ludo had jaren een eenmanspartij en sinds de laatste verkiezingen zijn het...

Bestuur Lokaal Brabant op bezoek bij bestuur team Lokaal

Het bestuur van Lokaal Brabant heeft op  17 september een ontmoeting gehad met het bestuur van Team Lokaal. Team Lokaal is gevormd uit een aantal onafhankelijke politieke partijen uit de gemeenten die per 1 januari opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De...

Bijeenkomst lokale gemeentelijke partijen op 30 oktober

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en Lokaal Brabant wil alle Brabantse lokale partijen zoveel mogelijk ondersteunen om bij die verkiezingen goed voor de dag te komen. Daarom houdt Lokaal Brabant op 30 oktober van 10.00 - 13.00 een themabijeenkomst voor alle...