De fracties van Lokaal Brabant en de VVD in Provinciale Staten zijn blij dat de gemeente Bladel de gesprekken met de provincie Noord Brabant over de reconstructie van de N284 wil hervatten.

De twee partijen roepen het college van Gedeputeerde Staten via schriftelijke vragen op om alles op alles te zetten om de reconstructie van de N284 van de grond te krijgen. Daarnaast willen LB en VVD weten wat de meerkosten zijn van de aanleg van twee fietstunnels en/of van andere aanvullende wensen die door de gemeenteraad van Bladel zijn neergelegd, en of door de hervatting van de gesprekken kansen biedt om de reconstructie van de N284 alsnog snel op gang te krijgen en zo te voorkomen dat tussentijds groot onderhoud nodig is.