De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan en dat betekent ook dat er in vele gemeenten weer verkiezingsposters geplakt moeten gaan worden. Lokaal Brabant doet niet mee aan de Tweede Kamer verkiezingen, maar denkt wel graag mee over hoe zaken beter en makkelijker kunnen. Vanuit die gedachte delen wij graag de motie ‘Gezamenlijk plakken’ met jullie. Hoe gaaf zou het zijn als deze motie in een groot aantal gemeenten wordt aangenomen. Helpen jullie mee?

Bekijk hieronder de motie:

Motie Gezamenlijk Plakken

Op 22 november mogen Nederlanders naar de stembus voor de Tweede Kamer verkiezingen. In de aanloop naar de verkiezingen worden op diverse plaatsen in de gemeente weer verkiezingsborden geplaatst, waar deelnemende politieke partijen posters op kunnen plakken.

Om dit binnen onze gemeente voor alle partijen gestructureerd te laten verlopen dient …. de motie ‘gezamenlijk plakken’ in.

De gemeenteraad van …. in vergadering bijeen op ….
Overwegende dat:
-In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen weer verkiezingsborden geplaatst gaan worden in onze gemeenten
-Het politieke partijen veel tijd kost om bij elk afzonderlijk verkiezingsbord in de gemeente een poster te gaan plakken
-Politieke partijen veel kilometers moeten afleggen om in een gemeente op elk verkiezingsbord in een gemeente een poster te kunnen plakken.
-Door een gezamenlijk plakmoment te organiseren voorkomen kan worden dat partijen posters over elkaar heen gaan plakken.
-Het plakken van verkiezingsposters in sommige gevallen tot onveilige verkeerssituaties kan leiden

Constaterende dat:
-Onder andere in de gemeenten Oss en Geldrop-Mierlo al met succes een gezamenlijk poster plakmoment wordt georganiseerd door de gemeente
-Een gezamenlijk plakmoment voor politieke partijen een aanzienlijke tijdwinst oplevert en hierdoor flink wat minder kilometers hoeven te worden afgelegd
-Door een gezamenlijk plakmoment te organiseren in sommige gevallen onveilige verkeerssituaties voorkomen kunnen worden.
Roepen het college op:
-In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen een gezamenlijk plakmoment voor politieke partijen te organiseren in onze gemeente.
-Dit plakmoment zo snel mogelijk bekend te maken via de officiële communicatiekanalen van onze gemeente en bij deelnemende partijen aan de Tweede Kamer verkiezingen
-Na afloop van de verkiezingen een evaluatiemoment te houden en bij succes de gezamenlijke plakmomenten ook in te voeren bij andere verkiezingen.

En gaan over tot de orde van de dag.
Naam:
Partij: