Door de mislukte coalitieonderhandelingen om in Noord-Brabant een coalitie te smeden tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA is een nieuwe situatie ontstaan. Lokaal Brabant is uitgenodigd door VVD om samen met PvdA, GroenLinks, D66 en SP te onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe coalitie te vormen in Noord-Brabant. Erik van Merriënboer en Bert Pauli zijn aangesteld als nieuwe formateurs.

Statenleden Marc Oudenhoven en Hubert Koevoets van Lokaal Brabant gaan komende weken verkennende gesprekken voeren. ‘Wij vinden het jammer dat de eerste onderhandelingen tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA mislukt zijn’, vertelt Marc Oudenhoven. ‘Maar Noord-Brabant moet wel bestuurd gaan worden de komende jaren. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid en gaan wij verkennende gesprekken voeren met VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en SP.’ 

Hubert Koevoets voegt toe. ‘Daarbij is ons verkiezingsprogramma onze leidraad. Hierin staat duidelijk beschreven wat wij belangrijk vinden, zoals veiligheid en gezondheid. Maar ook mobiliteit, economie, voedselvoorziening, leefbaarheid, cultuur, sport en vrije tijd mogen niet uit het oog worden verloren. Evenals een mooie toekomst voor de Brabantse jeugd. Tegelijkertijd dienen strenge stikstof-eisen aan boeren gepaard te gaan met ondersteunende maatregelen of financiële compensatie. Alleen als wij voldoende punten uit ons programma kunnen inbrengen in het nieuwe coalitieakkoord, gaan wij verder. Zo niet, dan gaan we er niet aan beginnen.’