De fractie van Lokaal Brabant is positief gestemd over het advies van verkenner Sacha Ausems over de vorming van een nieuwe coalitie.

‘We hebben een goed gesprek gevoerd met de verkenner en veel van de zaken die wij hebben besproken, zijn ook terug te lezen in het uiteindelijke advies dat zij heeft uitgebracht’, zegt fractievoorzitter Marc Oudenhoven van Lokaal Brabant. Hij sprak samen met collega statenlid Hubert Koevoets van Lokaal Brabant met de verkenner.

Ausems adviseert de BBB, VVD, PvdA en GroenLinks om met elkaar in gesprek te gaan over de vorming van een nieuwe coalitie. Deze vier partijen hebben een krappe meerderheid van 29 zetels. Daarbij noemde zij Lokaal Brabant als een passende aanvulling. Hierdoor zou de beoogde coalitie op 31 zetels kunnen uitkomen. Mocht deze combinatie van partijen niet succesvol zijn, dan kan in tweede instantie worden gestart met de variant BBB, VVD, SP, Lokaal Brabant en een vijfde nader te bepalen partij.

‘Het is mooi dat wij door veel partijen gezien worden als mogelijke samenwerkingspartner’, vindt Oudenhoven. ‘Indien de formateur ons uitnodigt voor een gesprek, gaan wij daar uiteraard graag op in.’