Tijdens de Statenvergadering van Provincie Noord-Brabant op 2 februari is Peter Godrie uit Breda benoemd tot burgerlid voor Lokaal Brabant. Godrie is in het dagelijks leven werkzaam bij het ministerie van LNV en heeft daarnaast een eigen bedrijf in boomverzorging.

Hij gaat samen met burgerlid Davy Jansen de statenleden van Lokaal Brabant Hubert Koevoets en Shah Sheikkariem zo goed mogelijk ondersteunen en daarnaast tijdens themavergaderingen het woord voeren namens Lokaal Brabant op een aantal thema’s.