Brabantse woningcorporaties dragen jaarlijks circa 250 miljoen euro af aan verhuurdersheffing richting Den Haag. Dat antwoordt de provincie Noord-Brabant op vragen van Lokaal Brabant over de verhuurderheffing.

Het college van GS wil geen brandbrief sturen naar het kabinet om de verhuurderheffing per direct af te schaffen. “Het past ons als medeoverheid niet om te pleiten voor afschaffing van een fiscale maatregel (instrument). Waar het om gaat is dat de corporaties meer investeringscapaciteit krijgen voor verduurzaming van de woningvoorraad en het realiseren van voldoende woningen in het goedkope segment (doel). Het Rijk onderkent dit en heeft bij de presentatie van de begroting voor 2020 hier ook extra middelen voor in het vooruitzicht gesteld. Ook wij zien dezelfde opgaven voor de sociale sector en pleiten aan de tafels op regionaal en rijksniveau voor meer investeringscapaciteit voor de woningbouwcorporaties”, aldus het college in haar reactie.

Bekijk de volledige beantwoording van de vragen via onderstaande link:
Verhuurdersheffing