Vrijwel alle partijen in de Staten van Provincie Noord-Brabant hebben ingestemd met de motie ‘Stop vervuiling uit Vlaanderen’, die fractievoorzitter Hubert Koevoets van Lokaal Brabant heeft ingediend tijdens de Statendag op 2 februari.

In de motie stelt Koevoets vast dat in delen van Brabant een groot aandeel van de verontreiniging afkomstig is van over de landsgrens met België en dat door Vlaanderen verleende vergunningen, onder andere aan Ineos, er mede toe leiden dat in Noord-Brabant nauwelijks vergunningen kunnen worden verleend.

Hij verzoekt in de motie het college daarom om in gesprek te blijven met de Vlaamse regering om zo grensoverschrijdende vervuiling zo snel mogelijk te beperken. Mochten deze gesprekken geen zicht opleveren op onmiddellijke verbetering, dan verzoekt Koevoets om bezwaar te maken tegen de door de Vlaamse overheid verstrekte vergunning aan Ineos en Provinciale Staten te blijven informeren over de voortgang.

De motie van Lokaal Brabant werd mede ingediend door VVD Brabant, D66 Noord-Brabant, SP, CU-SGP Brabant en CDA Brabant. Ook de andere partijen in de staten (op JA21 en FvD na) stemden voor deze motie.