Schriftelijke vragen over megastallen in Asten-Someren

Lokaal Brabant heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de mogelijke komst van twee nieuwe megastallen aan de rand van het dorp in Asten-Heusden. ‘De afgelopen periode kwamen er diverse berichten van verontruste burgers bij ons binnen, die zich ernstig zorgen maken over de gevolgen van de leefbaarheid in het dorp’, zegt Wil van Pinxteren. ‘Het gaat om een bedrijf met 1.150 melkkoeien en een bedrijf met 1.344 melkkoeien. Daarom hebben we de provincie onder andere gevraagd of zij bekend is met deze ontwikkelingen en of zij vindt het niet vreemd vindt dat deze ontwikkelingen in huidige tijd van forse discussies over ammoniakuitstoot en zoönose vanuit melkveestallen toch worden doorgezet.’

Bekijk hieronder de vragen die zijn gesteld aan het college:

Schriftelijke vragen over komst megastallen in Asten-Heusden

 

Schriftelijke vragen over natuur rond Huize Vredelust in Tilburg

De fractie van Lokaal Brabant heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de natuur rond Huize Vredelust in Tilburg. In 2019 heeft een projectontwikkelaar in de nabije omgeving van dit stuk kwetsbare natuur tientallen oude bomen illegaal gekapt. De gemeente Tilburg geeft aan dat de provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag heeft als het gaat om de kap van bomen in het buitengebied. Door schriftelijke vragen te stellen wil Lokaal Brabant te weten komen wie er bevoegd gezag heeft in dit geval en wat er gaat gebeuren om de illegale bomenkap te compenseren en de bijzondere natuurwaarden in het gebied te beschermen. Bekijk de vragen via onderstaande link:

Schriftelijke vragen Huize Vredelust Tilburg

Statenvergadering 20 maart 2020 vervalt

De plenaire vergadering van Provinciale Staten op 20 maart 2020 vervalt vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In de ochtend staan nog een aantal themabijeenkomsten gepland. Op korte termijn wordt bepaald of deze in aangepaste vorm doorgaan of ook komen te vervallen.

Training Permanente Campagne ’s-Hertogenbosch 16 maart 2020 afgelast

In verband met de maatregelen rond het Corona-virus gaat de training Permanente Campagne van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen in het provinciehuis van Noord-Brabant op 16 maart NIET door.

De provincie Noord-Brabant heeft bepaald dat tot en met 16 maart geen bijeenkomsten op het provinciehuis mogen plaatsvinden met meer dan 25 personen. 

De training wordt later dit jaar alsnog gehouden. Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen stuurt een nieuwe uitnodiging rond zodra de datum bekend is.

Een overzicht van de trainingen kunt u zelf altijd raadplegen via www.lokalepolitiekepartijen.nl/training.

Statement Lokaal Brabant

In de Brabantse kranten van donderdag 5 maart 2020 staat een interview met Jan Heijman, één van de oprichters van Lokaal Brabant. Hij is echter al sinds eind 2018 geen lid meer van Lokaal Brabant.

Wij hechten er daarom waarde aan om te vermelden dat de uitspraken in dit verhaal op persoonlijke titel door Jan Heijman zijn gedaan.

Bestuur Lokaal Brabant

Lokaal Brabant sluit aan bij coalitievorming Noord-Brabant

Lokaal Brabant is de vierde politieke partij in de gesprekken over de coalitievorming in Noord-Brabant. VVD, Forum voor Democratie en CDA hebben voldoende gezamenlijke basis gevonden om verder te spreken over een akkoord op hoofdlijnen.

Christophe van der Maat (VVD): “Goed dat Lokaal Brabant meedoet. Ze staan dicht bij de ideeën van VVD, Forum voor Democratie en CDA voor de toekomst van Brabant. We vinden het belangrijk dat naast gezond verstand, realisme en balans ook het lokale karakter van onze provincie goed geborgd is in een nieuwe coalitie. Daar zit precies de kracht van Lokaal Brabant. Het is fijn dat we daar samen gebruik van kunnen maken.” Van der Maat vervolgt: “Graag geven we ook een vervolg aan de gesprekken met 50PLUS, Christen Unie-SGP en andere partijen. Dat past bij de nieuwe en open manier van samenwerken die wij willen met alle partijen in Provinciale Staten. Op deze wijze maken we daar een mooie start mee.”

Gespreksleider Alfred Arbouw: “De stap naar gesprekken met partijen die samen een meerderheid hebben in Provinciale Staten is een belangrijke. Goed dat we nu verder kunnen werken naar een akkoord op hoofdlijnen.”

Vertrouwen
Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant: “Wij nemen graag verantwoordelijkheid voor het besturen van Brabant. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de andere drie partijen tot een prima akkoord op hoofdlijnen kunnen komen. Daarbij staan wij als lokale partij dicht bij de Brabanders. Dat gaan we zeker inbrengen. Dat willen de andere partijen ook graag. We gaan met vertrouwen de gesprekken in.”

De gesprekken om te komen tot een nieuw akkoord worden nu vervolgd met de vier partijen. Gespreksleider Alfred Arbouw gaat vanaf nu als formateur aan de slag met het formeren van een coalitie met deze vier partijen en het maken van een hoofdlijnenakkoord.