De Brabantse statenfractie van FVD heeft bekendgemaakt dat zij vanaf nu als autonoom functionerende fractie opereert in Provinciale Staten van Noord-Brabant. De fractie benadrukt bovendien dat zij blijft meewerken aan de uitvoering van het bestuursakkoord ‘Samen, slagvaardig en slim’. De huidige Brabantse coalitie, bestaande uit VVD, CDA, FVD en Lokaal Brabant, kan hierdoor verder met de uitvoering van het coalitieakkoord. 

‘Lokaal Brabant heeft afgelopen voorjaar na uitvoerige gesprekken met VVD, CDA en FVD besloten om deel te nemen aan de coalitie’, zegt statenlid Harold van den Broek van Lokaal Brabant. ‘Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt over Principes voor Samenwerking. Gezamenlijk staan we voor een open en respectvolle samenleving waarin alle Brabanders het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven. Ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst of sekse. Er is dus ruimte voor iedereen om mee te doen en een bijdrage te leveren aan een Brabant, waarin het fijn wonen, werken, leven en recreëren is.’

Deze Principes van Samenwerking vormen volgens Van den Broek de basis voor verdere samenwerking met de coalitiepartners. ‘We houden elkaar aan de afspraken die we in Brabant gemaakt hebben – ook met het autonoom functionerende Brabantse FVD – en blijven inzetten op een open samenwerking met alle statenfracties waardoor we Brabant bestuurbaar houden.’