Het moet voorkomen worden dat gemeenten zich gedwongen zien om te bezuinigingen op cruciale basisvoorzieningen. Of de OZB-belasting nog verder moeten verhogen om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen. De provincie doet in een brief aan minister-president Rutte een dringend beroep op de rijksoverheid om maatregelen te nemen en noodscenario’s te voorkomen.

Concreet vragen ze om structureel meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten, die door de Corona-crisis nu serieus in de problemen dreigen te komen.

De provincie vraagt het kabinet cruciale randvoorwaarden te scheppen. Gedeputeerde Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant), met Bestuur in portefeuille en daarmee verantwoordelijk voor interbestuurlijk toezicht (IBT): “Dat kan door op korte termijn duidelijkheid te geven over de toegezegde compensatie van reële kosten en gederfde inkomsten. Maar er moeten ook nieuwe afspraken worden gemaakt over de structurele tekorten die zijn ontstaan bij de decentralisaties in het sociaal domein. Daarbij is een bezuiniging doorgevoerd waar gemeenten al een aantal jaren de gevolgen van merken. Nu de Corona-crisis daar overheen is gekomen, wordt het serieus zorgwekkend. Als we het belangrijk vinden dat gemeenten hun belangrijke taak goed uit kunnen voeren, ook in deze crisistijd, en als we ze de kans willen geven om weer structureel financieel gezond te worden, moet het kabinet nu boter bij de vis doen.”

Want, zo schrijft Brabant in de brief aan het kabinet, al vóór de Corona-crisis stond de financiële positie van vrijwel alle gemeenten sterk onder druk. “De belangrijkste oorzaak daarvan zijn de decentralisaties in het sociaal domein, waardoor gemeenten geconfronteerd zijn met grote en toenemende tekorten. Dit ondanks de inspanningen die zij sinds 2015 verrichten om de decentralisaties tot een succes te maken, door beter aan te sluiten op de lokale behoeften van hun inwoners en het sociaal domein zo doelmatig mogelijk in te richten. Wij concluderen, samen met de Brabantse gemeenten, dat de financiële tekorten steeds verder oplopen”, zo staat in de brief te lezen. Van Pinxteren: “We willen dit nu opgelost hebben. Want er zit straks ook nog een herverdeling van het gemeentefonds aan te komen, die dramatisch dreigt uit te pakken voor de kleinere gemeenten. Die moeten dan wel de zaken op orde kunnen hebben, voor we daar verder over willen spreken.”