Advies informateur: meerderheidscoalitie van VVD, CDA, D66, Groen Links en PvdA

Informateur Helmi Huijbregts-Schiedon adviseert te onderzoeken of VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA bereid zijn samen een meerderheidscoalitie te vormen in de provincie Brabant. Een middenbestuur met deze samenstelling is volgens de informateur van de overgebleven coalitiemogelijkheden het meest stabiel en doet tevens recht aan de uitslag van de verkiezingen. Met de presentatie
van dit advies sluit de informateur de verkenningsfase om te komen tot een nieuw provinciebestuur af. Lees meer

Schriftelijke vragen over verkeersveiligheid op provinciale wegen

De ANWB presenteerde op 28 maart de uitkomst van een studie naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen. Bij deze studie is ook het Brabantse provinciale wegennet letterlijk in kaart gebracht, met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden.

Naar aanleiding van deze studie heeft Lokaal Brabant vragen aan het college van GS gesteld. ‘Wij willen graag weten of de onveilige wegen bekend zijn bij het college en of er reeds werkzaamheden gepland zijn om de verkeersveiligheid op deze wegen te verbeteren’, aldus Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant.

Hieronder vindt u een link naar de gestelde vragen.Schriftelijke vragen over veiligheid op provinciale wegen

Lokaal Brabant verder in gesprek met informateur

Informateur Helmi Huijbregts-Schiedon zet een volgende stap in het informatieproces in de zoektocht naar een nieuw provinciebestuur. Zij heeft in afgelopen weken met alle politieke partijen gesprekken gevoerd. Nu gaat een aantal partijen, waaronder Lokaal Brabant, met elkaar verder in gesprek over de transities die voor Brabant belangrijk zijn. Lees meer