Voordelen Lidmaatschap van Lokaal Brabant

Tijdens de levendige ledenbijeenkomst van Lokaal Brabant op 7 september jl zijn er vragen gesteld over het lidmaatschap van Lokaal Brabant en de mogelijkheid om via dit lidmaatschap indirect subsidie te verkrijgen van de Rijksoverheid.

Hoe werkt dit? De Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) is de landelijke organisatie, Lokaal Brabant is de provinciale partij en de lokale partijen met hun leden vertegenwoordigen de gemeentelijke partijen. Hierdoor is er sprake van een getrapt lidmaatschap: lokale partijen die aangesloten zijn bij Lokaal Brabant, zijn met hun leden ook automatisch lid van de OSF.

De OSF heeft één zetel in de Eerste Kamer en ontvangt hiervoor jaarlijks een financiële bijdrage die door de Rijksoverheid wordt vastgesteld. Lokaal Brabant ontvangt van dat bedrag een aandeel als subsidie voor de lokale partijen, naar rato van het aantal leden en de ingediende projecten. Het bestuur van Lokaal Brabant stelt jaarlijks de definitieve subsidie verdeling vast per betaald lid van de lokale partijen. Deze subsidie bedraagt ongeveer € 6,00 per lid per jaar. Als lid van Lokaal Brabant bent u tevens van harte welkom om eens een bezoek te brengen aan de Statenfractie van Lokaal Brabant in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.

Daarnaast kunt u als lokale partij die aangesloten is bij Lokaal Brabant via de OSF subsidie aanvragen voor zaken als het werven van leden, scholing en cursussen, het houden van openbare politieke bijeenkomsten en het houden van activiteiten rond een verkiezingscampagne.

Onder welke voorwaarden kunnen lokale partijen hieraan meedoen ?
 De partij heeft toestemming nodig van de Algemene Leden Vergadering
Ledenvergadering, of het lidmaatschap is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement
(u informeert Lokaal Brabant over het genomen besluit).
 De partij betaald voor 1 mei haar jaarlijkse contributie ad € 250,00 (of naar
rato van het jaar) voor haar lidmaatschap van Lokaal Brabant.
 de leden van de Lokale Partij betalen jaarlijks een contributie van minimaal € 12,00 per persoon, aan de partij.
 de lokale partij melden jaarlijks voor 1 maart het aantal betalende leden aan bij
Lokaal Brabant.
 de gemeentelijke politieke partij houdt jaarlijks een ledenregistratie bij, die op verzoek van de OSF of Lokaal Brabant ter controle kan worden gesteld aan de accountant ten behoeve van een accountantscontrole.

Wilt u meer weten over een lidmaatschap van Lokaal Brabant? Vraag naar de projectleider, Rien van de Sande, bestuurslid. Hij is bereikbaar via tel. (06-25165955) of mail (bestuur@lokaalbrabant.nl) voor een afspraak.