Uitnodiging voor workshop en netwerkborrel

De fractie van Lokaal Brabant houdt op 7 september in Buurthuis Bubecu in Wijk en Aalburg een bijeenkomst voor haar leden en andere geïnteresseerden.

Bij de start van het nieuwe politieke seizoen willen wij graag terugblikken op de provinciale verkiezingen, maar ook vooruitkijken naar de toekomst. Net als veel andere partijen heeft de fractie van Lokaal Brabant grote behoefte aan nieuw talent dat zich wil inzetten voor de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken.

Daarom houden we op 7 september tijdens onze bijeenkomst ook een training met als thema: ‘Op zoek naar aspirant-politici’.

In deze training, die wordt verzorgd door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, leer je meer over de kandidaatstellingsprocedure: van het werven en scouten, het opstellen van een profiel, tot het voorbereiden en opleiden van de mensen op de kandidatenlijst. Verder krijg je een planning aangereikt en mogelijke activiteiten en trainingen die je kunt organiseren om je kandidaten te werven en zo goed mogelijk voor te bereiden op het politieke werk.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst wordt mogelijk ook nog een communicatietraining aangeboden. Hierin wordt onder meer behandeld welke communicatiekanalen je kunt inzetten om je leden te informeren en bij je partij te betrekken? Hoe informeer je kiezers over de activiteiten van de vereniging? Hoe zet je een simpele website op? Moet je op Twitter en waarom wel of niet? Tijdens de training ga je aan de slag met welke communicatiekanalen bij jouw politieke partij passen en hoe je die vervolgens organiseert.

De bijeenkomst wordt gezellig afgesloten met een netwerkborrel.

Programma:
14.00-14.15 uur ontvangst
14.15-14.30 uur voorwoord Wil van Pinxteren
14.30-17.00 uur training
17.00-18.00 uur netwerkborrel

Locatie:
Buurthuis Bubeclu
Nijverheidstraat 2
4261 TK Wijk en Aalburg

Aanmelden kan eenvoudig door vóór 24 augustus een mailtje te sturen naar: secretaris@lokaalbrabant.nl