Themabijeenkomst Verdroging Brabantse Wal en Waterbeheer

Lokaal Brabant houdt op vrijdag 8 februari een themabijeenkomst over verdroging op de Brabantse Wal en waterbeheer. De partij heeft gekozen voor dit onderwerp in het kader van de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij hebben zij als lokale partij de aansluiting gezocht bij soortgelijke partijen, die gaan deelnemen aan de Waterschapsverkiezingen. Verdroging is afgelopen zomer een waar knelpunt gebleken voor onder andere de agrarische sector, natuur en recreatie, bewoners en bedrijven. Goed waterbeheer wordt daarom steeds belangrijker.

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende sprekers aan het woord:

1. Jeroen van den Berg (De groep van 5: Groote Meer / Kleine Meer)

2. Jan Kavelaars (West-Brabant Waterbreed)

Na de pauze

3. Louis van der Kallen (Lijsttrekker Ons Water/ lid AB Brabantse Delta)

4. Wil van Pinxteren (Lijsttrekker Lokaal Brabant)

Betsy de Kock (raadslid in Bergen op Zoom en kandidaat voor West-Brabant Waterbreed) zal de avond begeleiden. De bezoekers krijgen de gelegenheid hun aandachtspunten mee te geven aan de vertegenwoordigers van Lokaal Brabant en de Waterschappen. Zij kunnen deze thema’s mogelijk als speerpunten meenemen in hun rol als volksvertegenwoordigers op provinciaal en landelijk niveau.

De themabijeenkomst vindt plaats bij Familyland in Hoogerheide en vangt aan om 20.00 uur (Inloop 19.30 uur). Aanmelden is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd.

Voor informatie over deze avond: B. de Kock (betsy.dekock@home.nl) en/of Rien van de Sande van Lokaal Brabant (rienvdsande@ziggo.nl).