Stikstofdossier leidt val Brabantse coalitie in

De coalitiepartijen in de Brabantse staten hebben op 13 december geen akkoord kunnen bereiken over het stikstofdossier. De meningen tussen de verschillende partijen lagen dusver uiteen dat het CDA uiteindelijk besloot om uit de coalitie te stappen.

Daardoor kan de coalitie in Brabant niet langer rekenen op een meerderheid van de stemmen in de Brabantse staten. In een verklaring heeft Gedeputeerde Christophe van der Maat aangegeven dat het bestuur voorlopig doorgaat in een minderheidscoalitie en dat na het kerstreces wordt gekeken hoe het nu verder moet.

‘Als Lokaal Brabant gaan wij dit proces nauwlettend volgen en bekijken of en hoe wij hier als partij een positieve rol in kunnen vervullen’, zegt Wil van Pinxteren.

Het statenlid van Lokaal Brabant kijkt met gemengde gevoelens terug op de laatste statendag van 2019. ‘In feite telt deze dag alleen maar verliezers. Het begon in de ochtend al bij het inspreken van FDF-voorman Van den Oever, die met zijn ongenuanceerde uitspraken over de Tweede Wereldoorlog onnodig veel mensen tegen het zere been schopte. Maar met name de stugheid van de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en GroenLinks om in het stikstofdossier vast te houden aan de korte termijnen voor de vergunningaanvragen voor boeren heeft ervoor gezorgd dat het CDA niet anders meer kon dan de samenwerking met de coalitie opzeggen.’

Van Pinxteren pleit om meerdere redenen voor het opschuiven van de termijnen voor vergunningaanvragen voor boeren, bijvoorbeeld naar 1 januari 2023 voor vergunningaanvragen van boeren en 1 januari 2025 voor realisatie.

‘Hierdoor kunnen de technieken voor stikstofreductie eerst verder worden doorontwikkeld, waardoor investeringen optimaal gaan renderen. Bovendien gaat in de komende jaren een aantal boeren stoppen door hun hoge leeftijd of omdat ze geen opvolgers hebben. Hierdoor ontstaat automatisch al stikstofreductie. Door de termijnen uit te stellen gaat bovendien de spanning wat af van het dossier, waardoor er weer ruimte ontstaat voor de dialoog. Verder geeft de politiek hierdoor ook zichzelf de tijd om de stikstofkringloop goed in beeld te krijgen, dus ook van industrie en voertuigen. Een nadeel van het uitstellen van de termijnen is dat er altijd bedrijven zijn die de grenzen van de regelgeving opzoeken en er vanuit gaan dat van uitstel ook wel afstel zal komen. Voor deze bedrijven moeten strenge regels worden opgesteld en daar mag van ons ook zwaar op worden gehandhaafd.’

Lokaal Brabant ziet volgens Van Pinxteren meer heil in een integrale oplossing voor het stikstofdossier. ‘Natuurlijk moeten boeren bijdragen aan de stikstof reductie, maar dat geldt eveneens voor de bouw, de industrie, het verkeer en het vliegverkeer. Niet voor niets heeft Lokaal Brabant als eerste partije een motie ingediend om de snelheid op de wegen terug te dringen. Die motie werd in de Staten van Brabant niet aangenomen, maar niet veel later kwam het kabinet wel met landelijke maatregelen op de proppen om de maximumsnelheid terug te schroeven. Ondanks alle ontwikkelingen van de afgelopen week ben ik toch positief gestemd over het stikstofdossier, want er zit wel degelijk beweging in de kwestie.’