Schriftelijke vragen over verkeersveiligheid op provinciale wegen

De ANWB presenteerde op 28 maart de uitkomst van een studie naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen. Bij deze studie is ook het Brabantse provinciale wegennet letterlijk in kaart gebracht, met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden.

Naar aanleiding van deze studie heeft Lokaal Brabant vragen aan het college van GS gesteld. ‘Wij willen graag weten of de onveilige wegen bekend zijn bij het college en of er reeds werkzaamheden gepland zijn om de verkeersveiligheid op deze wegen te verbeteren’, aldus Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant.

Hieronder vindt u een link naar de gestelde vragen.Schriftelijke vragen over veiligheid op provinciale wegen