Schriftelijke vragen over natuur rond Huize Vredelust in Tilburg

De fractie van Lokaal Brabant heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de natuur rond Huize Vredelust in Tilburg. In 2019 heeft een projectontwikkelaar in de nabije omgeving van dit stuk kwetsbare natuur tientallen oude bomen illegaal gekapt. De gemeente Tilburg geeft aan dat de provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag heeft als het gaat om de kap van bomen in het buitengebied. Door schriftelijke vragen te stellen wil Lokaal Brabant te weten komen wie er bevoegd gezag heeft in dit geval en wat er gaat gebeuren om de illegale bomenkap te compenseren en de bijzondere natuurwaarden in het gebied te beschermen. Bekijk de vragen via onderstaande link:

Schriftelijke vragen Huize Vredelust Tilburg