Schriftelijke vragen over megastallen in Asten-Someren

Lokaal Brabant heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de mogelijke komst van twee nieuwe megastallen aan de rand van het dorp in Asten-Heusden. ‘De afgelopen periode kwamen er diverse berichten van verontruste burgers bij ons binnen, die zich ernstig zorgen maken over de gevolgen van de leefbaarheid in het dorp’, zegt Wil van Pinxteren. ‘Het gaat om een bedrijf met 1.150 melkkoeien en een bedrijf met 1.344 melkkoeien. Daarom hebben we de provincie onder andere gevraagd of zij bekend is met deze ontwikkelingen en of zij vindt het niet vreemd vindt dat deze ontwikkelingen in huidige tijd van forse discussies over ammoniakuitstoot en zoönose vanuit melkveestallen toch worden doorgezet.’

Bekijk hieronder de vragen die zijn gesteld aan het college:

Schriftelijke vragen over komst megastallen in Asten-Heusden