Provincie deelt zorgen gemeenten over uitvoering jeugdzorg

De provincie Noord-Brabant is bereid om in overleg te gaan met gemeenten die als gevolg van de transitie van WMO en Jeugdzorg niet meer in staat zijn om een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting vast te stellen. Dat zegt het college van GS in antwoord op vragen die Lokaal Brabant hierover heeft gesteld.

“Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf om maatregelen te nemen die leiden tot een structureel en reëel sluitende (meerjaren}begroting. Wel kunnen wij de gemeente daarbij adviseren en wijzen op de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt, om toch voor het gebruikelijke repressief financieel toezicht in aanmerking te blijven komen”, aldus het college in haar reactie.

Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft richting het kabinet ernstige zorgen geuit over de tekorten die veel gemeenten hebben bij onder andere de uitvoering van de jeugdzorg. Het kabinet heeft daarop besloten om gemeenten voor de jaren 2019 tot en met 2021 financieel tegemoet te komen door in 2019 € 400 miljoen en in 2020 en 2021 jaarlijks € 300 miljoen extra beschikbaar te stellen voor jeugdzorg.

Bekijk de volledige beantwoording van de vragen hieronder:
Transitie WMO en Jeugdzorg