Nieuwe burgerleden Lokaal Brabant benoemd

Tijdens de Statendag van 10 mei in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch zijn Martin van Dijk en Harold van den Broek officieel benoemd tot burgerlid voor Lokaal Brabant. Dit betekent onder meer dat zij (naast Statenlid Wil van Pinxteren) ook het woord mogen voeren namens de partij bij de diverse commissievergaderingen van Provinciale Staten. Thomas van Hulsel, (nummer 4 op de kieslijst van Lokaal Brabant bij de afgelopen statenverkiezingen) zal de fractie ondersteunen bij de portefeuilles: Financiën, Kunst & Cultuur, Kernenbeleid en Ruimte.

Portefeuilleverdeling:
Bestuur Wil, Martin
Ruimte Wil, Harold, Thomas
Natuur, Water & Milieu Wil, Harold
Mobiliteit Harold, Martin
Economie Martin, Wil
Cultuur & Samenleving Martin, Harold, Thomas
Algemeen financieel beleid Wil, Martin, Thomas