Motie aanpassing maximumsnelheid op Brabantse wegen

Lokaal Brabant wil op 11 oktober tijdens de extra statenvergadering over de stikstofproblematiek een motie gaan indienen om de maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen te verlagen en zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van de stikstof, CO2 en fijnstof uitstoot.

‘Op 25 september is het rapport ‘Niet alles kan’ over de stikstofproblematiek gepresenteerd. Als Lokaal Brabant kijken wij echter liever naar wat wél kan’, zegt Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant. ‘Eén van de maatregelen die in het rapport wordt geadviseerd is een snelheidsverlaging op rijks- en provinciale wegen. Als Lokaal Brabant zijn wij van mening dat niemand hier onder de huidige omstandigheden tegen kan zijn. Daarom willen wij hiervoor graag een motie indienen.’

In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om in overleg te gaan met bevoegde instanties en bij hen aan te dringen en te realiseren dat de maximumsnelheid op snelwegen in heel Nederland wordt teruggebracht naar 100 kilometer per uur, te beginnen in Brabant. Verder wordt het college gevraagd om te onderzoeken of op alle provinciale wegen de maximumsnelheid met 10 kilometer per uur kan worden verlaagd en om in overleg te gaan met Brabantse gemeenten om binnen de bebouwde kom de maximumsnelheden eveneens te verlagen.