Goede informatiebijeenkomst VKP over herindeling

Op initiatief van de Vier Kernen Partij uit Mill & Sint Hubert is op 27 februari een openbare informatiebijeenkomst gehouden over de toekomstige herindeling van deze bij deze gemeente bij de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk.

Tijdens deze bijeenkomst schetste Sjors van Kempen van de Vier Kernen Partij allereerst hoe dit herindelingsproces er in de komende tijd gaat uitzien. Daarna vertelde statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant over de lessons learned bij de opsplitsing van de gemeente Haaren, waar hij in die tijd actief was als gemeenteraadslid.

Harold van den Broek, gemeenteraadslid voor de Reekse Politieke Partij in Landerd en burgerlid voor Lokaal Brabant in Provinciale Staten, vertelde tot slot over de gang van zaken en werkwijze die momenteel wordt gehanteerd bij de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden tot de nieuwe gemeente Maashorst.

Daarna was er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen, waar ook volop gebruik van werd gemaakt.