Geen verlenging van inspraaktermijn over locaties Mestbewerkingslocaties

Het college van GS wil gemeenteraden geen extra tijd geven om het ‘Proces planMER Mestbewerkingslocaties’ te bespreken. Gemeenteraden moeten tussen september en november een reactie geven op de NRD.

Lokaal Brabant had gevraagd om de inspraaktermijn op de NRD voor gemeenten te verlengen tot 1 februari 2020, omdat zij op dit moment druk bezig zijn met de behandeling van de gemeentelijke begroting. Daardoor ontbreekt het hen aan tijd om tot een zorgvuldige en weloverwogen reactie op de NRD te komen.

“Wij realiseren ons dat dit een drukke periode is, maar in overleg met de gemeenten hebben wij een zorgvuldig proces ontworpen om te komen tot regionale afspraken over mestbewerkings­locaties, met op de cruciale momenten geruime tijd voor discussie en besluitvorming in de gemeenten”, aldus het college van GS in haar reactie.

Klik voor de volledige beantwoording op onderstaande link:
PlanMER