Extra Statenvergadering op 11 oktober

Lokaal Brabant heeft samen met ChristenUnie-SGP, 50 Plus, PVV en Forum voor Democratie een verzoek ingediend voor een extra Statenvergadering naar aanleiding van het onlangs gepresenteerde rapport ‘Niet alles kan’ van de commissie Remkes over de stikstof-problematiek.

 

Hierin brengt de commissie een advies uit over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek. Het Adviescollege ziet in dit rapport een belangrijke rol weggelegd voor de Provincies in het nemen van maatregelen die op korte termijn effect sorteren.

 

‘Omdat de adviezen ook direct het provinciaal Brabants beleid voor de veehouderij, industrie en wegen raken vinden wij het belangrijk dat Provinciale Staten en het college hierover snel met elkaar van gedachten wisselen’, aldus Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant.

 

De plenaire vergadering start om 13.30 uur. In de ochtend vindt een themavergadering plaats over het onderwerp.