Brede steun voor motie Buurtbusvrijwilligers

Een mooi succes voor Lokaal Brabant in Provinciale Staten. De motie Buurtbusvrijwilligers van Statenlid Jan Ockers werd met goedkeuring van negen partijen aangenomen.

In de motie wordt het Brabantse college opgeroepen om met buurtbusvrijwilligers in gesprek te gaan over een toekomstbestendige inzet van vrijwilligers in het Brabantse mobiliteitssysteem, zodat deze inzet ook richting de toekomst geborgd kan worden.

Lees via onderstaande link de tekst van de motie:

Motie Buurtbusvrijwilligers