Boeren trekken massaal naar provinciehuis

Duizenden boeren trokken op 25 oktober naar het Provinciehuis om het stikstofdebat bij te wonen. De uitkomst voor de boeren was echter teleurstellend. Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant diende samen met CU-SGP een amendement in om de deadline van 1 april voor de vergunningaanvragen van boeren voor aanpassing van hun stallen van tafel te krijgen en een uitstel van twee jaar tot 2022 te verlenen om de zaken goed op orde te krijgen.Dit amendement haalde het helaas niet.

Van Pinxteren: ‘Op diverse gebieden zijn slagen gemaakt, maar kijken we voldoende naar landelijk beleid? Ik heb mijn twijfels. Er is op dit moment nog veel afstemming en studie nodig om deze deadline haalbaar te maken. Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei is het vraagstuk over de veehouderij een stuk complexer gemaakt. Het is veel realistischer om de hele vergunningverlening twee jaar op te schorten en dan alles op orde te hebben. Op dit moment is er onvoldoende kennis bij gemeenten, omgevingsdiensten, adviesbureaus om de regels in wetten om te zetten. Lokaal Brabant wil veehouderijregels die meer in lijn zijn met de landelijke overheid. Dat maakt het beleid meer handhaafbaar en toetsbaar. Bovendien zitten er grote kosten aan het beleid. Wegen de kosten op tegen wat we met elkaar willen bereiken? Herbezinning is noodzakelijk en wel op korte termijn, want boeren hebben recht op een duidelijk beleid rond klimaat en omgeving.’