Lokaal Brabant ziet ook lichtpuntjes in bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’

De Brabantse coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66 hebben op 7 juni hun bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ gepresenteerd. Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant is kritisch over de inhoud van het akkoord, maar ziet ook lichtpuntjes.

‘Als provinciebestuur voelen we de verantwoordelijkheid om nu de goede keuzes te maken zodat Brabant richting 2030 nog steeds die economisch sterke en gezonde provincie is waar je graag wilt wonen, werken en verblijven. Een provincie met meer welvaart voor meer mensen, maar met minder druk op onze omgeving. Daarom kiezen we nu voor meer kwaliteit. We willen niet meer van hetzelfde, maar we willen als provincie samen met onze partners juist meerwaarde creëren’, schrijven de partijen onder andere in het programma.

Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant is niet helemaal tevreden over de inhoud van het bestuursakkoord, maar ziet ook kansen. ‘Het is een vrij globaal akkoord dat zeker nog ruimte biedt om verbeteringen aan te brengen. Verder ben ik blij met een extra gedeputeerde voor veiligheid. Dat is weliswaar niet echt een beleidsterrein dat bij de provincie ligt, maar het positieve is dat er nu tenminste een gedeputeerde is die daar volle aandacht voor heeft. Hij kan er misschien voor zorgen dat de organisaties die er wel over gaan hun beleid veranderen.’

Het College van GS bestaat uit de volgende personen: Commissaris van de Koning Wim van de Donk, Christophe van der Maat (VVD, mobiliteit & financiën), Marianne van der Sloot (CDA, Samenleving, Cultuur en Erfgoed), Annemarie Spierings (D66, Gezondheid, Energie en Landbouw), Rik Grashoff (GroenLinks, Natuur, Water en Milieu), Martijn van Gruijthuijsen (VVD, Economie, Kennis en Talentontwikkeling), Erik van Merriënboer (PvdA, Ruimte en Wonen) en Renze Bergsma (CDA, Veiligheid, Bestuur en Organisatie).

De gehele inhoud van het bestuursakkoord en een samenvatting ervan zijn hieronder te lezen. Op 14 juni wordt het bestuursakkoord besproken tijdens de Statendag. Dan kunnen oppositiepartijen ook hun mening geven over de inhoud van het programma. Indien lidpartijen van Lokaal Brabant hiervoor nog zaken willen inbrengen via ons Statenlid Wil van Pinxteren, dan kunnen zij dit tot 13 juni doen door een mail te sturen naar: wvpinxteren@psbrabant.nl

Bestuursakkoord [def] – incl brief (1)

Samenvattingbestuursakkoord [def]