Advies informateur: meerderheidscoalitie van VVD, CDA, D66, Groen Links en PvdA

Informateur Helmi Huijbregts-Schiedon adviseert te onderzoeken of VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA bereid zijn samen een meerderheidscoalitie te vormen in de provincie Brabant. Een middenbestuur met deze samenstelling is volgens de informateur van de overgebleven coalitiemogelijkheden het meest stabiel en doet tevens recht aan de uitslag van de verkiezingen. Met de presentatie
van dit advies sluit de informateur de verkenningsfase om te komen tot een nieuw provinciebestuur af.

De informateur komt tot dit advies op basis van de individuele gesprekken met alle partijen en verdiepende groepsgesprekken met meerdere partijen samen die ze afgelopen maand voerde. Helmi Huijbregts-Schiedon: “Alle partijen hebben hun voorkeuren voor een nieuwe coalitie benoemd of juist specifieke samenstellingen of partijen uitgesloten. Ik constateer dat niet één van de genoemde voorkeuren van de fracties kon rekenen op een meerderheid. Daarom heb ik, alle partijen gehoord hebbende, nu besloten een eigenstandig advies te presenteren.”

Voorkeursscenario’s
“Ik zie alleen een meerderheidscoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA fungeren als evenwichtig middenbestuur dat uitvoering kan geven aan het provinciale beleid met oog voor de transities in de landbouw, energie en het klimaat. Deze meerderheidscoalitie behoort bij geen van de partijen tot de eerste voorkeur. De verschillende opties voor een te vormen provinciebestuur werden echter beperkt door het ontbreken van de bereidheid van partijen om compromissen te sluiten,” aldus de informateur. Een rechtsgeoriënteerde coalitie met VVD, Forum voor Democratie, CDA en ChristenUnie/SGP en Lokaal Brabant bleek niet mogelijk nadat Forum voor Democratie zich terugtrok uit de informatiegesprekken vanwege ogenschijnlijke verschillen in de standpunten over het klimaat- en energiebeleid. De linksgeoriënteerde partijen willen bij voorkeur de huidige coalitie van VVD, SP, D66 en PvdA voortzetten met in ieder geval de toevoeging van GroenLinks en eventueel het CDA. Deze coalitie wenst daarbij het ingezette beleid op progressieve voet te continueren. Hiervoor bestaat bij de VVD geen draagvlak na de recente verkiezingsuitslag waarbij het politieke spectrum is verschoven van midden-links naar midden-rechts.

Overbrugbare verschillen
Helmi Huijbregts-Schiedon: “Na alle gesprekken wil ik de impasse doorbreken en adviseer ik de VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA om met elkaar te zoeken naar wat hen verbindt en niet wat hen verdeelt. De verschillen in de programmatische standpunten van deze partijen
zijn in mijn optiek overbrugbaar en ik hoop oprecht dat de partijen bereid zijn zich meer naar elkaar te schikken. Mochten deze partijen er niet in slagen tot overeenstemming te komen over het vormen van deze meerderheidscoalitie, dan resteert de optie van een minderheidscoalitie met de VVD en het CDA als stabiel motorblok. Een dergelijke coalitie die niet uitgaat van een meerderheid is politiek vernieuwend en vraagt van de provinciebestuurders om op alle deelthema’s meerderheden te verwerven in Provinciale Staten.”

Vervolgproces
De informateur sluit met dit advies de verkennende fase van het formatieproces af. Het is nu aan de fractievoorzitter van de VVD als grootste partij in Provinciale Staten, Christophe van der Maat, om te besluiten welke volgende stap genomen moet worden op weg naar een
nieuw provinciebestuur. Statenlid Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant blijft nuchter onder de nieuw ontstane situatie. “Het is duidelijk dat nog altijd niet bepaald is welke kant het opgaat. Ons standpunt is dan ook dat wij bereid zijn om een bijdrage te leveren aan een mogelijke coalitie, maar niet tegen elke prijs.”

Advies informateur digitaal