Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is een petitie gestart om ook lokale politieke partijen toegang te laten krijgen tot subsidie van de Rijksoverheid.

Teken je mee en stuur je hem door naar partijgenoten, collega’s, vrijwilligers? Iedereen kan tekenen! De petitie bieden we op 13 februari aan, aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Lokale politieke partijen hebben geen toegang tot de 25 miljoen euro subsidie die de Rijksoverheid jaarlijks beschikbaar stelt voor politieke partijen. Alleen landelijke partijen komen daarvoor in aanmerking. Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen wil dat deze wet aangepast wordt.

Het bestuur en fractie van Lokaal Brabant ondersteunen deze petitie van harte.

Klik op de volgende link om de petitie te lezen en te ondertekenen: https://subsidielokalepartijen.petities.nl/