De Onafhankelijke Senaatsfractie gaat de komende periode een aantal informatieve boekjes uit, die interessant en inspirerend zijn voor leden van lokale politieke partijen.

‘Het eerste boekje gaat over de uitgebreide ondersteuningsbehoefte van lokale partijen. Dit onderzoek is breed uitgezet onder lokale partijen die nog niet zijn aangesloten de OSF’, vertelt John van Gorp, voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van de OSF. ‘Wat opvalt is dat veel partijen daarna aangeven graag meer informatie te willen ontvangen over de OSF. Het tweede boekje gaat over de verschillende vormen van burgerparticipatie. Op deze manier willen wij de provinciale partijen iets in handen geven om lokale partijen die nog geen lid zijn aan te spreken en iets nuttigs te kunnen aanbieden. Partijen die zich aansluiten bij een provinciale partij die is aangesloten bij de OSF, behouden hun eigen identiteit maar dragen wel bij aan versterking van het platform en kunnen meeprofiteren van de voordelen op facilitair, inhoudelijk en financieel vlak.’