Tijdens de Themadag van 19 januari van Provincie Noord-Brabant presenteerde BrabantKennis haar publicatie ‘Verenigt het verenigingsleven?’ als onderdeel van de verkenning Bubbels & Breuklijnen.

Lijnen van verschil lopen door Brabant heen. Verschillen die interessant en spannend kunnen zijn maar ook problematisch kunnen zijn of worden. Zeker in een tijd als deze waarin we staan voor grote veranderingen met impact op alle Brabanders. Hoe leven we samen in Brabant en hoe geven we samenleven vorm richting de toekomst?

Zeker in de huidige samenleving een interessant onderwerp, dat wij als Lokaal Brabant met veel belangstelling volgen.

https://www.brabantkennis.nl/bibliotheek/verenigt-het-verenigingsleven-een-briefwisseling